Marija–Silva Vidović, vijećnica je u još uvijek aktualnom saivu Općinskog vijeća Travnika, a na predtojećim lokalnim izborima nositeljica je  liste HDZ 1990 Travnik za Općinsko vijeće Travnik. U razgovoru za portal www.hronika.ba  ističe „kako na vladajućim strankama i ogromna odgovornost koja zahtijeva ne samo nacionalnu pripadnost nego mnogo više, znanje i mudrost jer uz međuosbno uvažavanje, poštovanje i kulturu dijaloga možemo svi zajedno graditi i jačati našu zajednicu“.

 

 

www.hronika.ba: Kako bi ste ocijenili svoj mandat u OV Travnik?

Vidović: Zadovoljna jesam iako smatram da uvijek može bolje.  U svom političkom djelovanju sam pokazala hrabrost i dokazala da sam spremna preuzeti odgovornost te da je svaka moja aktivnost  javna i transparentna.

www.hronika.ba: Što bi ste posebno istaknuli? Čime niste bili lično zadovoljni?

Vidović: Ponosna sam što su neke od mojih inicijativa prepoznate i usvojene. Jedna od njih je, i na što sam posebno ponosna, da se renovira Gradska knjižnica u Travniku. Svi koji vole da čitaju i koji su posjećivali Gradsku knjižnicu mogli su posvjedočiti koliko je bila u derutnom stanju i postojala je opasnost da se uništi bogat književni fond koji knjižnica posjeduje . Upravo je moja inicijativa potaknula i pokrenula čitav niz procesa koji su doveli do toga da je naša knjižnica u novom ruhu. Naravno  ne mogu i ne želim sve zasluge pripisati sebi!  Budući da se naše sjednice ne prenose putem RTV medija,  jedna od inicijativa je bila, a sve u svrhu informiranja naših građana o radu OV, da se ažurira stranica općine te da se nakon svake sjednice OV postave na stranicu općine inicijative vijećnika i vijećnička pitanja. Naravno bilo je toga još kao npr. postavljanje vibracionih traka na prometnici u naselju Pirota, inicijativa da se postavi rasvjetni stup na pješačkom prijelazu preko puta škole u Novoj Biloj , inicijativa za sazivanjem izvanredne sjednice kada su nas pogodile poplave 2019. godine. Građani koji su mi se obratili znaju da se nisam ustručavala postaviti bilo kakvo pitanje. Budući da dolazim iz mjesta Nova Bila, žalim još uvijek, što vladajuće strukture svojevremeno nisu prepoznale i podržale moj amandman da se konačno riješi i uradi Ulica Bijeli put u Novoj Biloj.

Nisam zadovoljna zastojima u radu Općinskog vijeća u proteklom razdoblju zbog nesuglasja između vladajućih stranaka. Upravo je na vladajućim strankama i ogromna odgovornost koja zahtijeva ne samo nacionalnu pripadnost nego mnogo više, znanje i mudrost. Samo uz međuosbno uvažavanje, poštovanje i kulturu dijaloga možemo svi zajedno graditi i jačati našu zajednicu.

www.hronika.ba: Da li je ovaj još uvijek aktualni saziv mogao više?

Vidović: Obzirom na okolnosti kakve su bile, smatram da je ovaj saziv uradio dosta toga, donijeli smo niz odluka bitnih za našu lokalnu zajednicu, usvojilo se dosta vijećničkih inicijativa, a nadam se da će novi saziv OV Travnik uspjeti odgovoriti izazovu vremena u kojemu se nalazimo i da će uz timski rad ostvariti ciljeve koje odražavaju potrebe svih naroda i građana u Travniku.

www.hronika.ba:  Šta Travniku kao gradskoj sredini nedostaje?

Vidović: Jedan od prioriteta našeg programa vezanog  za gospodarstvo je uspostava Općinske agencije za lokalni razvoj i EU fondove. Putem takve agencije pružila bi se pomoć javnim institucijama, organzacijama civilnog društva, mjesnim zajednicama u osmišljavanju, pripremanju i provedbi njihovih razvojnih projekata te na taj način možemo uspjeti u pokretanju pozitivnih promjena u našoj zajednici. Svijetli primjer kako se to treba raditi vidimo u posljednjih godinu dana na aktivnostima u projektima EU kada je turizam u pitanju. Trenutno su aktualna dva projekta na općini Travnik koja se financiraju direktno iz sredstava EU, a koji se odnose na uspostavu biciklističke staze Lašva – Jajce kojeg provodi Turistička zajednica SBK/KSB u suradnji sa općinama i izgradnja penjališta sa preko 30 smjerova na Devečanskim stijenama na planini Vlašić za što je zaslužna općinska administracija, planinarska društva i  Turistička zajednica KSB/SBK koje su odlično pripremili dokumentaciju da se Vlašić odabere između 9 lokacija.

www.hronika.ba: Koji su najveći komunalni problemi?

Vidović: Problema ima dosta, između ostaloga, jedan od problema je i neredovito čiščenje i pranje ulica ulica u gradu. Sami građani su se žalili u ljetnim mjesecima na nesnosan miris koji se širi ulicama, osobito nakon odvoza smeća, kada se iz komunalnog vozila cijedila  tekućina koja je stvarala nesnosan miris na ljetnim vrućinama. Javnom higijenom grada osiguravaju se nezamjenljivi uvjeti života i rada građana, institucija ustanova i ostalih subjekata u gradu, ako se, između ostalog, pranje ubraja u jedan od poslova redovnog održavanja  javnih površina pored uređenja i čišćenja komunalnog otpada, sadnje cvijeća i td. Ne moram posebno napominjati da  Travnik posjećuje sve više i više turista, a neodržavanje javne higijene ne ide nam baš u prilog. Također, znatni problem su  u zimskim uvjetima zbog neuklanjanja snijega s naših ulica što stvara dodatne probleme u prometu. Zatim, problem je prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda kao i i oborinskih voda u ruralnim područjima.

Rješavanjem problema otpadnih voda eliminirao bi se nekontroliran ispust otpadnih voda u okoliš te negativan utjecaj na bioraznolikost područja. Slijedom toga, smanjili bi se izvori zagađenja što bi pozitivno utjecalo na zdravlje i povećalo okolišnu i rekreacijsku vrijednost područja.

This slideshow requires JavaScript.

www.hronika.ba: Koji su najveći infrastrukturni problemi?

Vidović: Osobno smatram, da je potrebno snažnije uključenje općinske administracije u infrastrukturne projekte na turističkim atraktivnim destinacijama kao što su Turističko naselje Babanovac sa uključenom lokacijom Galica gdje se većina tih radova financira iz privatnih sredstava. Upravo je to razlog inferiornog položaja planine Vlašić u odnosu na druge planinske destinacije kada je infrastruktura u pitanju. Također, brojni neriješeni imovinsko-pravni odnosi koji onemogućavaju kreiranje infrastrukture kao npr. postavljanje ski-liftova. Zatim, prometnica R-413  prema Vlašiću je u očajnom stanju, smatram da bi se trebalo više zauzeti i kod viših instanci npr. SBK, FBIH kako bi se taj problem riješio. Potrebno je napraviti dugoročni plan infrastrukturnih potreba po naseljima i gradu sa iskazanim prioritetima i trenutnim stanjem. Nažalost, najčešće se  u infrastrukturu ulaže paušalno i „izborno“ tj. da bi se osigurali glasovi, i na taj način često se ulaže u „ promašenu“ infrastrukturu.

 

www.hronika.ba: Za što ćete se zalagati ako osvojite novi mandat u OV Travnik?

Vidović: Mogu sa sigurnošću reći da ću, ne samo ja nego i svaki drugi kandidat sa naše liste, biti  glas naših građana, a svakako ćemo nastojati, ako bude dovoljno političke volje i spremnosti,  sprovesti ono što smo ponudili u programu HDZ 1990 Travnik za mandatni period 2020-2024 godina. Programom smo definirali koji su prioriteti i ciljevi HDZ 1990 Travnik u narednom periodu tako da bih oduzela dosta prostora kada bih ih posebno pobrojala. Cilj nam je napokon sistemski riješiti ključne boljke u općini Travnik koje direktno utječu na život svih građana, a koje su u nadležnosti općine Travnik. Do sada su se određene podrške plasirale paušalno bez ikakvog dugoročnog cilja. Stoga smo mi u HDZ 1990 kreirali prioritetne mjere i ciljeve za naredne četiri godine kojima bi se napokon sistemski uredile po nama značajne oblasti u domenu: javne uprave i administracije, zaštite okoliša i životne sredine, poljoprivreda, turizam, gospodarstvo i podrška sistemu obrazovanja.

www.hronika.ba: U javnosti se u posljednje vrijeme dosta govori o preustroju Travnika. Kakvav je Vaš lični stav i stav stranke čiju listu predvodite?

 

Vidović: HDZ 1990 Travnik se zalaže za adminstrativni preustroj općine Travnik u gradsku zajednicu koja obuhvaća postojeću teritoriju sa više izbornih područja. Tako uređen grad Travnik sa više izbornih jedinica osigurati će punu jednakopravnost svih njegovih građana i naroda bez mogućnosti preglasavanja i dominacije jednog naroda. Podsjećanja radi, početkom 1997. godine politički predstavnici Hrvata naše općine pokrenuli su pitanje ustrojstva Travnika na istim načelima na kojima je dogovoren ustroj Mostara, vodeći se logikom, ako jedan narod na jednom dijelu Federacije BiH ima određena prava kao što je zaštita od majorizacije i sprječavanje dominacije jednih nad drugima, zašto drugi narod koji se nalazi u istoj takvoj poziciji, samo na drugom dijelu te iste Federacije, ne bi mogao imati ista takva prava. Predstavnici Ureda visokog predstavnika (OHR), OESCE-a i drugih međunarodnih organizacija u tom periodu prepoznali su legitiman, ali prvenstveno pravičan zahtjev za jednakopravnosti Hrvata općine Travnik. Upravo uz pomoć tih predstavnika međunarodne zajednice izvršene su i potrebne ustavne promjene koje su trebale omogućiti tu jednakopravnost. Namjera političkih predstavnika Hrvata-katolika iz Travnika je sprječavanje i onemogućavanje njihove marginalizacije i majorizacije. Uz aktivno sudjelovanje navedenih predstavnika međunarodne zajednice doneseni su ustavni amandmani i to Amandman XXV. Na Ustav Federacije BiH i Amandman IX na Ustav Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton. Obzirom da je Mostar sjedište HNŽ/HNK  ista načela ustrojstva trebaju biti i u Travniku. Ta načela su: za sva tri konstitutivna naroda maksimalne nacionalne kvote (nitko ne može imati apsolutnu većinu), minimalane nacionalne  (garantirano najmanje tri mjesta za treći, najmalobrojniji narod), i kvota građana iz reda “ostali” u  gradskom vijeću koje broji 35 vijećnika. To je struktura Gradskog vijeća u Mostaru bez obzira na brojnost jednih, drugih ili trećih. U Travniku je 31 općinski vijećnik sa apsolutnom većinom jednog konstitutivnog naroda, često se znalo desiti da u sazivu nema niti jednog vijećnika iz reda trećeg konstitutivnog naroda. Ono što je Mostar za Bošnjake, Travnik je za Hrvate. Mi apsolutno nismo ni za kakve podjele, kako se to već krivo interpretiralo u javnosti, već za zajednički život!! U svom političkom djelovanju u Bosni i Hercegovini, moja stranka i ja, polazimo od temeljnih načela Ustava BiH, po kojemu je Hrvatski narod jedan od tri konstitutivna naroda u BIH, i sa ostalim narodima i građanima dijelimo i gradimo Bosnu I Hercegovinu. Ništa više i ništa manje!

www.hronika.ba: Ulaže li općinski nivo vlasti dovoljno u oblast kulture i sporta?

Vidović: Ne, pogotovo u oblast kulture. Tako imate udruženja koja su nositelji mnogih aktivnosti i događanja u našoj općini, i iznos koji se izdvaja je nedostatan za funkcioniranje istih. Nadam se da će budući saziv Vijeća imati više razumijevanja po ovom pitanju. U svakom slučaju, smatram da su sredstva generalno nedovoljna za ove oblasti i potrebna su znatnije ulaganja i u jednu i drugu oblast znajući da su i sporti i kultura pokretači pozitivnih promjena u društvu.

Na kraju, poručila bih biračima da 15. studenog izađu na izbore i glasuju, podrže one koji znaju, hoće i mogu stvoriti JAČU I BOLJU zajednicu tu gdje živimo. Vrijeme je da podvučemo crtu pod neznanje, korupciju, nepotizam, podobnost, sukobe, podjele, neuvažavanje, raseljavanje, i zajedničkim snagama krenemo graditi jaču i bolju zajednicu. Zapamtite, u vašim rukama rukama je moć, olovka, i samo vi možete 15.11.donijeti promjenu koju želite. A IZBOR uvijek postoji!