Danas je u prostorima Centra za kulturu Općine Travnik počeo „Zimski kreativni raspust“. Već prepoznatljiva forma projekta „Kreativnog raspusta“ kojeg ogranizuje i realizuje Centar za kulturu općine Travnik, kroz dugi niz godina zaokupila je pažnju sve većeg broja školaraca, a tako je i ove godine.

 

-Sama ideja je startala u periodu zimskog raspusta, ali zbog velikog interesovanja djece, njihovog zadovoljstva i zadovoljstva samih roditelja, podsjećamo, odlučili smo se i na kreiranje sadržaja ljetnog kreativnog raspusta.  Uspješna realizacija u prethodne četiri godine, kreirala je preduslove za njegov nastavak.  Projekat je uistinu naišao na pozitivne kritike kako kod djece, kao primarne ciljane skupine, tako i kod roditelja, lokalne zajednice, te je posebnu pažnju privukao kod medija, što je svakako doprinijelo kvalitetnoj diseminaciji samog projekta kojeg je prepoznalo Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK/KSB. – kažu u Centru za kulturu Općine Travnik.

Ove godine, sadržaji Kreativnog zimskog raspusta bit će realizovani u periodu od 11. do 15. januara. Danas je počeo prvi dan radionica koje se baziraju na kreativnom učenju kroz igru.

Pod vodstvom stručnih predavača sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa djecom, kreativni rad je osmišljen na način da, shodno njihovim godinama, uči ih razumijevanju, promišljanju, prihvatanju, učenju i spoznaji određenih tematskih cjelina. Kroz igre koncentracije, pamćenja, snalaženja u prostoru i određenim emotivnim stanjima, djeca u stvari šire svoje spoznaje, te, što je jako važno, razgovaraju o naučenom.

Ostavlja se prostor da oni iskažu svoje mišljenje, ideje, opservacije, želje i razmišljanja. Također, radi se na pokretu, jer je jako važno da se djeca kreću, pogotovo u vremenu pandemije. Potencira se pravilno držanje i sjedenje.

Danas su konkretno radili vježbe koncentracije, pamćenja, te razumijevanja određenih emotivnih stanja, ali kroz igru. Posebno važan dio unutar ovog Kreativnog raspusta usmjeren je na odnos i ponašanje u virtualnom svijetu u kojem se nalaze.

-Slušajući njih, danas smo otkrili šta je to što ih čini nesretnima u tom svijetu, na šta smo posebno obratili pažnju, te ćemo, kao bonus, sa njima raditi na spoznajama dobrih i loših strana virtualnog svijeta. – kazali su nam voditelji „Kretivnog raspusta“.