Prošlo je prvih stotinu dana od početka mandata načelnika Općine Travnik, Kenana Dautovića. Bio je to povod za razgovor o započetim projektima, uvođenju reda na Vlašiću, velikoj akciji čišćenja grada, skorom zatvaranju Bosanske ulice, ali i poslovnim zonama na području općine. U razgovoru za SIN načelnik otkriva i početak sanacije stanja u JKP “Bašbunar”.

 

SIN: Stotinu dana je prošlo od kada ste vi preuzeli funkciju načelnika općine Travnik. Nažalost, kandidat za načelnika na dan izbora, rahmetli  dr. Mirsad Peco je preminuo. Vi ste na prijevremeni izborima pobjedili svog protukandidata. Prvi puta ste u politici profesionalno, zvaničnoj, kako je proteklo ovih prvih 100 dana. Da li ste zadovoljni?

 

Dautović: Ja sam izbornu platform napravio na temelju izbornih činjenica i podataka do kojih sam uspio doći. Kada sam proglasio izbornu pobjedu rekao sam da će mi prvi zadatak biti da tu viziju suočim sa realnošću, sa administracijom, jer tačno je, nisam ranije imao iskustva u vođenju općine. Potrebno je upoznati i ljude ovdje i način kako to funkcionira, ali isto tako, pokazalo se da sam u pravu kada sam rekao da se govori o procesima koji su slični u organizaciji rada, koji su univerzalni. Nisam nikako odustao od svoje izborne platforme. Veliki je izazov bio da sam ja sve ono što sam govorio i probam. Dakle, to je bio jedan veliki zahvat. Možda bi neko rekao da je to loša strategija, ali u mom slučaju se nije pokazalo pokzalo lošom zato što sam jer sam u nekim segmentima napravio velike iskorake, a u nekim manje, ali sam govoreći nogometnim riječnikom “osjetio teren”. Sada, nakon kraćeg odmora, imam jasnu sliku kuda trebam ići i na što trebam stavljati akcenat.

 

SIN:Svaki načelnik ima svoj način rada. Vi ste napravili male pomake. Na neki način ste se približili narodu.Počev od simboličkog, vizuelnog uređivanja grada, u smislu raspisivanja konkursa za najljepši vrt, evo sad pokrećete I veliku akciju čišćenja grada. Šta vas je ponukalo na takve poteze?

 

Dautović: Krećući se i komunicirajući sa ljudima, posebno preko društvenih mreža, ja sam primjetio da našim sugrađanima najviše smeta taj opći dojam, taj ambijent u kojem se živi, pogotovo starijim Travničanima koji Travnik pamte iz nekih drugih vremena. Zaključio sam, sasvim sigurno, da je to jedna od aktivnosti koja treba dobije prioritet u mom angažmanu i za koji ne treba puno novca.Biti fin, biti kulturan ne traži nikakve novce. Socijalizacija je zaboravljena jer nas je ova globalizacija udaljina jedne od drugih. Vidio sam I na ovim druženjima da su ljudi željni da podjele osmjeh i pozitivnu energiju i mislio sa da oko jednog tako neutralnog projekta, koji nije politički obojen, se možemo svi okupiti kao građanke i građani.

 

SIN: Recite nam koliko će to biti hendikep jer teška je situacija u koj se nalazi JKP “Bašbunar” sa svojom mehanizacijom I sa svojim zaposlenicima je čini se da oni ne mogu odgovoriti zadatku u kvalitativnom smislu koji je pred njih projeciran.

 

Dautović: Mi prvo imamo tri komunalna preduzeća u općini Travnik, od čega su dva u državnom vlasništvu,a jedno u privatnom. Što se tiče JKP “Bašbunar” jutros me novi direktor obavijestio da je podjelio pola plate sa deblokiranog računa.Dugove koje smo imali prema Regionalnoj deponiji “Mošćanica” smo platili, tako da JKP “Bašbunar” vrlo brzo može doći u situaciju da postane ono što i treba biti, jedna profitabilna firma. Što se tiče ove akcije, mislim da će ovo komunalno preduzeće moći odgovoriti zahtjevima jer mi ćemo mobilizirati i JKP “Trebišnjica” i još neke firme, jer je to akcija cijelog grada i cijele općine, a ne općinske administracije.

 

SIN: Mada općina nema  ingerencije u oblasti privrede, Vi ste od početka svoga mandata krenuli agresivnu u stvaranje povoljnog poslovnog okruženja. Da li možemo u narednom period očekivati neke bitnije pomake koji će pomoći da Travnik u nekom budućem vremenu privuče veći broj investitora?

Dautović: To je uvjet uvjeta! Prihodovna strana budžeta, sa jednim “domaćinskim” odnosom na rashodovnoj strani, mene su dovely u situaciju da smo kao Općina likvidni, da vrlo lagano ispunjavamo svoje obaveze, da nismo u minusu ni na jedna način. Ono gdje trebamo napraviti višak su ovi poslovni aranžmani i to je kreiranje tih poslovnih zona. Mi smo po pitanju poslovnih zona najviše otišli sa Docem, gdje očekujem jedan ili dva papira kako bi mogli početi davati u zakup zemljište zainteresiranim, a ima ih dosta, što postojećih firmi sa područja općine, što onih koji su izrazili želju. Imamo Poslovnu zonu Heldovi, gdje smo napravili pri korak, dobili smo odluku da možemo pričati o radon – poslovnoj zoni u prostorno-planskom smislu jer do sada toga uopće nije bilo. Turbe je možda najdalje otišlo, a Vlašić je sam takav kakav jeste, specifičan.

Naravno da očekujemo napredak, jer ne bi mi ovo ni radili da ne očekujemo progres.

SIN: Vlašić je, po mišljenju mnogih, neiskorišten u prihodovnom smislu. Da li općina Travnik razmišlja da ojača Turističku zajednicu, bez obzira što imamo Kantonalnu turističku zajednicu,da na taj način priskrbi određna sredstva koja bi se opet vratila u turizam?

 

Dautović: Ja mislim da ako sam negdje napravio značajne pomake, onda je to Vlašić. Pomenuli ste Turističku zajednicu, mi smo dobili Odluku Općinskog vijeća, stavljena je na dnevni red odluka o formiranju Turističe zajednice. Ja očekujem  da se ta odluka realizira. Što se tiče Vlašića, mi moramo doći do toga da se na postojećim objektima riješe imovinsko – pravni odnosi, da ljudi dobiju građevinske dozvole, da dobiju upotrebne dozvole, te da oni izdaju svoje objekte mogu dobiti odgovarajuće dozvole i da budu prijavljeni. Prema grubim procjenama tu leži 10 miliona maraka neiskorištenih jer je ova nelegalna gradnja blokirala sredstva i općina od njih nema ništa. S druge strane, da bih zaustavio taj stapedo nelegalne gradnje koji se dešva, ja sam obustavio svu gradnju, nema izdavanja urbanističkih dozvola. Danas sam potpisao pozive vlasnicima objekata da požure sa legalizacijom jer ja imam niz drugih mjera koje će ljude motivisati da legaliziraju gradnju.

 

SIN: Ranije ste pomenuli ideju preuređenja glavne Bosanske uslice,a urađena je Studija. Na koji način?

Dautović: Ja uskoro očekujem da se priprmei moja Odluka i da se za nekih desetak dana zatvori glavna gradska ulica na pokusni period od tri mjeseca. Dobili smo Studiju od Internacionalnog Univerziteta Travnik, koja je urađena po svim evropskim standardima i taj process će ići. Građani su svoje rekli, pošto ja slušam građane to će biti tako.

SIN: Bit će potpuna obustva saobraćaja?

Dautović: Bit će potpuna obustava saobraćaja od Tarabovca do crkve Svetog Ivana Krstitelja.

SIN: Dosta obilazite sve dijelove općine Travnik, kakva situacija u mjesnim zajednicama? Zanmo da su završeni izbori u mjesnim zajednicama, u nekim mjesnim zajednicama su u toku. Šta dalje?

Dautović: Mi smo kazali da su mjesne zajednice važne jer tu se život intenzivno odvija. Važno je da savjeti i predsjednici mjesnih zajednica budu izabrani i da imaju legitimitet, te da se skupštine formiraju u skladu sa novim odlukama. U okviru budžeta imamo mogućnost da se rade i sufinansiranja projekata gdje se radi po principu “marka na marku”.

Poenta je da smo mi blizu građana i da reagiramo na njihove zahtjeve i njihove potrebe na što građani jako dobro reagiraju.

SIN: Nedavno je završene “Travničke večeri”, počela su ligaška sportska takmičenja. Koliko općina stoji iza projekata u kulturi i sportu?

Dautović: Sport i kultura su izuzetno važni, ali nisam siguran da se strategija upravljanja jednim i drugim vodi na adekvatan način. Mnogo ne znači dobro! Moja intencija u budžetu za narednu godinu je da pokušamo sa manje novca fokusirano pokušamo napraviti veći efekat. S druge strane da ohrabrimo i stimuliramo nevladine organizacije iz sporta i kultre da budu agilnije jer one pripadaju nečemu što se zove civilni sektor i nevladine organizacije. NK Travnik ove godine obilježava 100 godina postojanja i napravili smo cijeli niz aktivnosti da to obilježimo. Vidjet ćemo kako će se novo rukovodstvo NK Travnik snaći, kako će odogovoriti na te izazove,a mi smo svakako uz klub i pomagat ćemo koliko možemo.

(SIN/travnik-grad.info)