Danas 29. avgusta na dan kada je napisana Povelja Kulina bana koja nedvosmisleno dokazuje da je Bosna u to vrijeme još davne 1189. godine bila nezavisna država Bosanska akademija nauka i umjetnosti „Kulin ban“ održala je svečanu Skupštinu. Na svečanoj Skupštini su dodijeljene Povelje redovnim članovima- akademicima i počasnim članovima a nakon toga i  Plakete-zahvalnice svima onima koju su pomogli ovu akademiju u njenoj dosadašnjoj aktivnosti.

 

 

Status akademika  zbog svojih zasluga i stvaralaštva  na polju nauke i umjetnosti dobili su i  prof.dr. Aleksandar Knežević, prof.dr. Jacob Bergsland, prof.dr. Muhamed Šestanović, prof.dr.Amra Šabić-El-Rayess, dr. Elijas Tauber i dr. Džavid Haverić te poznati književnik  Amir Brka i čuveni slikar Džeko Hodžić.

Za počasne članove Bosanske akademije nauka i umjetnosti „Kulin ban“ izabrani su bivši Predsjednik Hrvatske  Stjepan Mesić, te uspješni privrednik Ibrahim Žuđelović nekadašnji direktor u Energoinvestovoj tvornici ELPO u kojoj je dao 78 inovacija i dva patenta.

Nakon uručenih Povelja redovnim i dopisnim članovima Predsjednik Bosanske akademije nauka i umjetnosti „Kulin ban“ akademik Suad Kurtćehajić uručio je Plakete -zahvalnice ( bronzane i srebrene) svima onima koji su što radnim angažmanom što donacijama pomogli rad ove akdemije. Među njima su bronzane Plakete dobili: dr. Fahrudin Kulenović, Zlatko Arslanagić-Harbe, Ensad Adilović- Kinez, Alija Salihović, Sead Balić i Amer Huskanović.

Srebrene Plakete su dobili: Abi Muhtari, prof.dr. Hadžib Salkić, prof. dr. Ismet Alija i Australian Bosnian Islamic Centre Deer Park.

Dodijeljene Povelje akademicima BANUK “Kulin ban”

 

Ispred Bosanske akademije nauka i umjetnosti koja ima dvadeset četiri redovna člana-akademika   (od toga šesnaest osnivača i osam izabranih članova) i dva počasna člana Povelje, kao potvrde najvišeg nivoa,  uručio je članovima akademije njen Predsjednik akademik Suad Kurtćehajić. Ceremoniju dodjele je moderirala sekretarica BANUK-a MA Berina Beširović viši asistent na FPN u Sarajevu.

Među članovima Bosanske akademije nauka i umjetnosti „Kulin ban“ nalaze se mnoga zvučna imena poput akademika Suada Efendića koji  je svjetsko ime u medicini a po mnogima i najveće medicinsko ime sa prostora ex Jugoslavije i koji je član Evropske, Hrvatske i Švedske akademije nauka i umjetnosti te član Nobelovog komiteta.

Tu je i akademik Ferid Muhić koji spada u red najvećih filozofa rođenih u Bosni i Hercegovini, pa akademik Hazbo Skoko koji živi u Australiji i koji je 2011. godine izabran za najboljeg univerzitetskog profesora u svijetu iz ekonomskih predmeta,  akademik Omer Ibrahimagić koji je jedini živi sudija Ustavnog suda ex Jugoslavije i dva puta Predsjednik Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i vjerovatno najbolji  živući pravnik u Bosni i Hercegovini, zatim akademik Izet Mašić Predsjednik Medicinske akademije u BiH te član Svjetske i Evropske akademije nauka i umjetnosti, pa akademik Galib Šljivo koji je dva puta bio Predsjednik Udruženja historičara u bivšoj SFRJ, akademik Salih Kulenović koji je utemeljio Filozofski fakultet u Tuzli, akademik Nedžad Korajlić koji je dva  puta bio dekan Kriminalističkog fakulteta, akademik Nihad Fejzić bivši  dekan Veterinarskog fakulteta također u dva mandata  i poznato ime u svjetskim okvirima u svojoj nauci, Predsjednik Udruženja geografa akademik  Muriz Spahić ex dekan na Prirodno-matematskom fakultetu,  bivši dekan Islamskog fakulteta u Zenici  akademik  Halil Mehtić, te poznata doktorica akademkinja Zehra Dizdarević,  akademik Enver Raljević koji je bio šef konzilija prvog Predsjednika Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića.  Zatim iz polja stomatologije akademik Redžep Dizdarević pa iz polja farmacije akademik Armin Škrbo.