Sinoćnjim otvorenjem restauriranog kompleksa Rodne kuće Ive Andrića sa višenamjenskim prostorima, te restorana i bara “EX Ponto” ozvaničeno je javno – privatno partnerstvo između GS TMT  i JU Zavičajni muzej Travnik. Vrijedan kulturni objekat dobio je nove sadržaje, a Travnik i srednja Bosna mjesto budućih kulturnih i gurmanskih užitaka.

 

O historijatu rodne kuće nobelovca Andrića, upravljanju ovim objektom u proteklim decenijama, te aktivnostima Zavičajnog muzeja na zaštiti kulturno – historijske  baštine i partnerstvu sa GS TMT govorila je Fatima Maslić, direktorica Zavičajnog muzeja Travnik.

Svečano otvoren restaurirani kompleks rodne kuće Ive Andrića u Travniku

Snježana Kopruner, direktorica GS TMT posebnu zahvalnost iskazala je autorskom dvojcu Amir Vuk Zec – Josip Ledić koji su najzaslužniji za izgled restauriranog dijela Rodne kuće Ive Andrića.

Izuzetan objekat otvoren je sinoć uz učešće izuzetnih umjetnika, a nastupili su Amira Medunjanin, Josip Pejaković, Matej Baškarad, Maja Manojlović, Jovana Milosavljević i Admir Kalkan.