Više od 600 pravomoćnih presuda za ratne zločine s područja bivše države te oko 30.000 pojedinačnih unosa nalazi se u online bazi podataka o suđenjima za ratne zločine – War Crimes Trials Database Project, koja je danas prezentirana u Travniku.

 

– Sada u bazi imamo 913 osoba, prikupili smo podatke s 20 sudova među kojima su lokalni sudovi i Međunarodni tribunal u Haagu. Presude se odnose na 902 muškarca i 11 žena i baza je dostupna svima. Ono što smo čuli od naših međunarodnih partnera je da će naše iskustvo i rad doprinijeti drugim zajednicama i čitavom svijetu, na poboljšanju uvjeta života i razvoja zemalja koje su prolazile i prolaze slična iskustva kakva smo mi prolazili tokom zadnjeg rata. Web adresa baze je www.warcrimesdatabase.net – rekao je dr. Goran Šimić, dekan Fakulteta pravnih nauka Univerziteta u Vitezu, koji je zajedno s japanskim profesorom s Waseda univerziteta osmislio i napravio bazu.

 

Sudija Carmel Agius, predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam), učestvovao je danas u predstavljanju Projekta izrade međunarodne baze podataka o suđenjima za ratne zločine – prve sveobuhvatne baze prvostepenih i žalbenih presuda sa svih suđenja za ratne zločine pred domaćim i međunarodnim sudovima iz cijelog sveta.

Projekat izrade međunarodne baze podataka o suđenjima za ratne zločine zajednička je inicijativa Univerziteta Vitez iz Bosne i Hercegovine i Univerziteta Waseda iz Japana, koju podržava Mehanizam kroz svoj Program za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI).

Sveučilište/Univerzitet Vitez prezentiralo bazu podataka o suđenjima za ratne zločinice

 

Današnji događaj predstavlja završetak prve faze projekta, tokom kojeg su u bazu podataka pohranjene sve pravosnažne presude sa suđenja za ratne zločine koji su počinjeni na teritoriji Bosne i Hercegovine. Zbirka trenutno obuhvata presude Mehanizma, Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ)  i domaćih sudova, i obuhvata preko 650 predmeta. Baza koja je pretraživa po 32 kriterijuma nije namijenjena samo za pravnička istraživanja, već i kao istraživački instrument za širu javnost u zajednicama pogođenim sukobima.

Obraćajući se iz zgrade Mehanizma u Hagu, predsjednik Agius je čestitao Univerzitetu Vitez i Univerzitetu Waseda na ambicioznom projektu koji će, kada bude završen, predstavljati izuzetno dostignuće i neprocjenjivo oruđe za sve koji budu željeli da saznaju kako je pravda dostignuta u poslijeratnom periodu. Predsjednik je takođe naglasio važnost uloge koju baza podataka može imati u promociji vladavine prava i jačanju naslijeđa MKSJ-a i Mehanizma, kao i Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu i svih drugih sudova koji su procesuirali ratne zločine.

U narednom periodu, Projekat izrade međunarodne baze podataka o suđenjima za ratne zločine biće dopunjen sa prvostepenim i žalbenim presudama iz svih predmeta ratnih zločina počinjenih na teritoriji bivše Jugoslavije. Nakon toga, biće dodatno dopunjena prvostepenim i pravosnažnim presudama iz predmeta ratnih zločina počinjenih u raznim drugim konfliktima u svijetu, uključujući presude sa suđenja u Nirnbergu i Tokiju.