Dr. Mario Gučanin – Gazibarić, specijalista opće hirurgije iz Hrvatske bolnice “dr. fra Mato Nikolić” – Nova Bila  izabran je za predsjednika Udruženja hirurga/kirurga FBiH na Izbornoj Skupštini Udruženja kirurga/hirurga FBiH koja je juče održana u Konjicu.

 

Novi predsjednik Udruženja kirurga/hirurga FBiH je dr.Mario Gučanin – Gazibarić, specijalista opće hirurgije iz Hrvatske bolnice “dr. fra Mato Nikolić” i šef Odjeljenja za minimalno invazivnu hirurgiju, te vijećnik u Općinskom vijeću Travnik.

Dr. Mario Gučanin - Gazibarić izabran za predsjednika Udruženja hirurga FBIH
Dr. Mario Gučanin – Gazibarić, novi predsjednik Udruženja hirurga/kirurga FBiH

Novoizabrani predsjednik Skupštine je doc.dr.sc. Zlatan Mehmedović, šef Klinike za hirurgiju UKC Tuzla.

Novo rukovodstvo je nakon redovne preregistracije Udruženja najavilo održavanje hirurškog kongresa s Međunarodnim učešćem, početkom 2023. godine, reviziju članstva, i prestrukturiranje Udruženja.