Prva međunarodna statistička konferencija – SEE 2022, koja će biti  održana u subotu 28. maja 2022. godine, u amfiteatru Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku  sa početkom u 10 sati.

 

SSE 2022 konferencija koju organizira Edukacijski fakultet pod pokroviteljstvom Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB će u Travniku okupiti stručnjake iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Kosova i SAD-a.

Koorganizator konferencije Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a partner konferencije je Fakultet za tehničke studije Univerziteta u Travniku, pokrovitelj konferencije Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK/KSB.

 

Značaj konferencije se ogleda u jedinstvenoj prilici za međusobnu razmjenu pristupa i primjera dobre prakse između profesora, domaćih i stranih stručnjaka.

Konferencija, između ostalog, omogućava susrete i razmjenu znanja i ideja svih zainteresiranih strana, od koje će kroz umrežavanje korist ponijeti svi, organizatori, predavači, slušateljstvo, ali i studenti.

Više informacije Konferencije nalaze se na linku: (https://www.eft.ba/web/sse/ ) i na stranici Edukacijskog fakuleta Travnik (www.eft.ba/).