Omladinski klub Novi Val održao je Sajm osnovnih škola u Eko centru Blagaj sa devet škola, sa područja Grada Mostara i Nevesinja.  Sve škole dobile su zahvalnice za učešće u Projektu – “Edukacioni program i očuvanju prirode i stvaranju poduzetničkih vještina osnovnih škola Hercegovine”.

 

 

Ove škole predstavile su svoje biznis ideje tj. rukotvorine nastale kao rezultat rada učenika, nastavnika i direktora uključenih u projekat.

Projekat pod nazivom “Edukacioni program i očuvanju prirode i stvaranju poduzetničkih vještina osnovnih škola Hercegovine”, je imao za cilj da radi na povezivanju osnovnih škola Hercegovine, edukacione programe s ciljem animiranja učenika o važnosti očuvanja okoliša kao i stvaranje poduzetničkih vještina kroz edukacije pisanja biznis ideja i stvaranja finalnog proizvoda.

This slideshow requires JavaScript.

-Stvaranje poduzetničkih viještina je vrlo bitan segment u odgojno obrazovnom procesu kod mladih ljudi i kroz ovakve projekte želimo da stvorimo osjećaj kod mladih ljudi da mogu biti budući biznismeni koji će raditi i stvarati u Bosni i Hercegovini”. – Emina Lulić, edukator Novog Vala

U samom projektu je učestvovalo 15 Osnovnih škola Hercegovine sa preko 400 učenika koji su prošli edukacione programe.

– Poštovani predstavnici Osnovnih škola grada Mostara i Nevesinja, koji ste bili dio projekta kao i oni koji su osvojili nagradne grantove i prisustvovali Sajmu, ovim putem želimo da Vam se zahvalimo na učešću, nadamo se da ćemo ovakvih aktivnosti imati još u budućnosti jer ovakve stvari su veoma bitne za obrazovanje u našoj državi.” – Adnan Đuliman, predsjednik Novog Vala

Omladinski klub “Novi Val” sproveo je ovaj projekat uz podršku Ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini .

 

Održan Sajam i završene aktivnosti osnovnih škola Hercegovine