Za oko 26.000 sa  područja Srednjobosanskog kantona danas je počela nova školska godina. Učenici u 80 škola Srednjobosanskog kantona danas su sjeli u školske klupe.

 

Za razliku od prethodnih godina sada ih je samo 26.000 što je za oko 30 do 40 posto manje nego prije desetak godina.

Na području Srednjobosanskog kantona radi  50 osnovnih i 30 srednjih škola. I na području cijelog Srednjobosanskog kantona broj upisanih prvačića je porastao. Sa 1800 na 1900. Ipak, ukupan broj svih učenika u 80 škola osnovnih i srednjih u ovom kantonu iz godine u godinu vidno je manji.

Počela nova školska godina na području SBK-a – u školama manje učenika