Promocijom diplomanata i magistranata, 17. 9. 2022. godine počinje niz aktivnosti Sveučilišta/Univerziteta “VITEZ”, kojima će ova visokoobrazovna ustanova obilježiti petnaestu godinu postojanja

 

Akademska 2022/2023. godina bit će obilježena kao petnaesta godina postojanja Sveučilišta/Univerziteta “VITEZ”. Prva u nizu aktivnosti je promocija XIII. generacije diplomanata i XI. generacije magistranata Sveučilišta, na četiri fakulteta: Fakultet informacionih tehnologija, Fakultet poslovne ekonomije, Fakultet zdravstvenih studija, te Pravni fakultet. Diplome će studentima uručiti dekani fakulteta: prof.dr.sc. Jasmin Azemović, prof.dr.sc. Jamila Jaganjac, prof.dr.sc. Amra Macić-Džanković i prof.dr.sc. Goran Šimić. Najuspješnijim studentima, sa prosjekom ocjena 9.50 i većim, posebna priznanja uručit će rektor Sveučilišta, prof.dr.sc. Mirko Puljić.

Diplome će studentima uručiti dekani fakulteta: prof.dr.sc. Jasmin Azemović, prof.dr.sc. Jamila Jaganjac, prof.dr.sc. Amra Macić-Džanković i prof.dr.sc. Goran Šimić

Sveučilište/Univerzitet “VITEZ” je akreditirana i reakreditirana visokoobrazovna ustanova, sa diplomama priznatim u Europi i ostatku svijeta. Kontinuiran rad, težnja ka ostvarenju najviših standarda kvaliteta i izvrsnosti, kreirali su okružje koje studentima daje sigurnost, vjeru u uspjeh, te uvjete za stvaranje i nastavak karijera gdje žele i na način na koji žele.

Sveučilište/Univerzitet "VITEZ" obilježava petnaestu godinu postojanja

Iako je ostanak mladih u Bosni i Hercegovini jedna od primarnih zadaća društva danas, važno je naglasiti da diplome stečene na jednom od fakulteta Sveučilišta/Univerziteta “VITEZ” garantiraju studentima mogućnost nastavka školovanja ili zaposlenja u zemlji ili pak u inozemstvu, što potvrđuje niz primjera nostrificiranih diploma u zemljama EU, SAD i drugim zemljama.

U vremenu krize, na ovoj visokoobrazovnoj ustanovi nastoji se učiniti sve kako bi se inspirirali mladi ljudi da započnu ili nastave svoje školovanje, te je osmišljen niz pogodnosti, programa i poticaja za studente (plaćanje školarine na rate, studij na daljinu, praktična nastava, mnogobrojne dodatne edukacije, posebni programi međunarodne suradnje – Erasmus+…).

Izaberite studij na jednom od četiri fakulteta Sveučilišta, izaberite najbolje!

Dodatne informacije o Sveučilištu, upisu, ciklusima i načinima studiranja, te aktivnostima, dostupne su na web stranici Sveučilišta: www.unvi.edu.ba i na stranicama Sveučilišta na društvenim mrežama.

adresa: Školska 23, Travnik

e-mail: [email protected]

telefon: +387 30 509 750

mobitel: +387 61 644 440 (Viber & Whatsapp)