Sveučilište/Univerzitet ”Vitez” danas je promovisalo  13.-tu  generaciju diplomanata i 11.-tu generaciju magistranata. Promovisana su 123 diplomanata i 38 magistranata na četiri fakulteta Sveučilište/Univerzitet ”Vitez” .

 

Na početku svečanosti diplomantima, magistrantima i gostima  se obratio rektor Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“, prof. dr. Mirko Puljić, a nakon toga premijer Srednjobosanskog kantona, Tahir Lendo i načelnik općine Travnik, prof.dr. Kenan Dautović.

Nakon toga uručena su priznanja i nagrade najboljim studentima. Nagrađen je jedan student prvog ciklusa, Robert Tolić i jedanaest studenata drugog ciklusa: Mursel Jahić, Vernes Vinčević, Vladimir Vasilina, Elmir Ramić, Dinko Šantić, Ivana Pranjić, Emina Bilal i Marija Topalović.

Tri studenta drugog ciklusa imali prosječnu ocjenu 10 i dobile su priznanje rektora “Summa cum laude”: Jasmina Fajkić, Mirzeta Bojičić i Ajna Sarajlić. U ime nagrađenih studenata obratila se Jasmina Fajkić iz Travnika.

Uručena su i priznanja i zahvalnice pojedincima i institucijama sa kojima je sveučilišta ostvarilo dobru saradnju, a priznanja su dobili: Tahir Lendo, premijer SBK, dr. Nisvet Hrnjić, ministar privrede SBK, prof. dr. Kenan Dautović, načelnik općine Travnik, Željko Lončar, direktor Službe za zapošljavanje SBK, MUP SBK,Goran Dujić, predsjednik Općinskog suda u Travniku, Šemsudin Fuško, glavni tužilac Kantonalnog tužilaštva SBK, dr. Adnan Šatrović, direktor JU Bolnica Travnik, prof. dr. Reuf Karabeg, te Katarina Kafadar ispred kompanija OVNAK d.o.o. i CM – COSMETIC MARKET d.o.o.

 

VITEZ: Promovisani diplomanti i magistranti na Sveučilištu/Univerzitetu „Vitez“