Država BiH je Dejtonskim mirovnim sporazumom podjeljena na entitete i kantone. Ustav BiH je skrojen mimo volje njenih građana.

 

Ustav naše države obiluje blokadama, a te Ustavne blokade koriste političari koji ne vole ovu državu. Oni tim blokadama koče Bosnu i Hercegovinu da se uspostavi kao normalna demokratska država i opstruišu je na euroatlantskim integracijama.

Milorad Dodik i Dragan Čović potpomognuti njihovim historijskim saveznikom više rade u interesu režima susjednih država, nego li za Bosnu i Hercegovinu.

Zukan Helez: Smanjiti ovlasti entiteta i nadležnosti prenijeti na državu BiH!
Zukan Helez: Prenijeti nadležnosti na državu BiH!

Zbog toga, prvi priroritet u narednom mandatnom periodu moraju biti ozbiljne ustavne promjene. Treba ići ka smanjenju ovlasti entiteta u Bosni i Hercegovini, a nadležnosti sa entiteta prenositi na državu BiH kako bi ona bila funkcionalna i prosperitetna.

Trebamo težiti ka potpunom ukidanju entiteta i kantona, u konačnici mapraviti Ustav sa dva nivoa vlasti, opštinski nivo i državni nivo.

 

Da svane dan ‼️

 

Zukan Helez: Smanjiti ovlasti entiteta i nadležnosti prenijeti na državu BiH!