Nakon obilaska terena, niza sastanaka sa mještanima i pozitivnih razgovora sa građanima, koji žive na području Novog Travnika klub vijećnika Stranke za Bosnu i Hercegovinu, danas je općini Novi Travnik dostavio prijedlog kapitalnih projekata za budžet 2023 godine.

 

Interese građana Novog Travnika stavili smo u prvi plan i nadamo se da će u 2023 godini svi navedeni projekti biti realizirani.

Kada se utvrdi nacrt budžeta, planiramo kroz amandmane (vlastite i drugih političkih stranaka) promovisati i podržati i druge pozitivne projekte, za poboljšanje standarda života svih stanovnika Novog Travnika.

 

Vijećnici Stranke za BiH Novi Travnik predložili 26 važnih kapitalnih projekata u budzet za 2023 godinu Vijećnici Stranke za BiH Novi Travnik predložili 26 važnih kapitalnih projekata u budzet za 2023 godinu