Digitalizacija i automatizacija su sadašnjost i budućnost funkcioniranja drvne industrije i krajnje je vrijeme da se pokrenu aktivnosti na prilagođavanju kompanija i radnih mjesta ovim procesima u drvnoj industriji.

 

Ovo je zaključeno na Okruglom stolu o temi “Izazovi digitalizacije: Kako prilagoditi kompanije i radna mjesta digitalizaciji u drvnoj industriji?” kojeg su organizirali Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine i Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Učesnicima današnjeg Okruglog stola predstavnici poslodavaca i sindikata iz Norveške prenijeli su iskustva kompanija iz ove države koje su prošle i još uvijek prolaze kompanije iz oblasti drvne industrije u ovoj skandinavskoj zemlji, naročito u oblasti edukacije, prekvalifikacije i dokvalifikacije radnika u skladu sa potrebama digitaliziranih i automatiziranih procesa proizvodnje.
Na Okruglom stolu je, također, zaključeno da je u oblasti šumarstva u FBiH, ali i generalno potrebno donijeti zakonsku regulativu koja će omogućiti primjenu savremenih tehnologija u proizvodnim procesima. Istaknuto je da je potrebno donijeti strategiju razvoja šumarstva i drvne industrije u FBiH i BiH, kako bi ovoj strateškoj grani industrije omogućio dalji rast i razvoj.

Kompanije i radna mjesta u drvnoj industriji se moraju prilagođavati digitalizaciji i automatizaciji proizvodnje
Kako je zaključeno, proces digitalizacije i automatizacije zahtijeva punu informiranost i uključenost radnika o izazovima koje sa sobom donosi ovaj proces. Također, neophodno je osigurati programe dokvalifikacije, prekvalifikacije i edukacije radnika, radi podizanja njihovih kompetencija, znanja vještina neophodnih za digitalizirani proces proizvodnje.

To istovremeno može biti i jedan od načina da se kvalificirana radna snaga zadrži u BiH.
Lejla Ćatić, predsjednica Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH istaknula je da se sve više govori o digitalizaciji, automatizaciji i uvođenju novih mašina koje će zamijeniti radnike.

-To stvara određene pritiske i bojazan radnika za radna mjesta. Danas razgovaramo o tim izazovima koji zasigurno donose novi pristup, a to je promjena profila radnika, tako da ćemo imati sve više obučenih radnika, ali i potrebu prekvalifikacije i dokvalifikacije radne snage. Bitno je osigurati ostanak mladih ljudi u Bosni i Hercegovini unaprijediti njihova prava. Kolektivnim ugovorima treba urediti nove aspekte rada. – naglasila je Ćatić.

Kompanije i radna mjesta u drvnoj industriji se moraju prilagođavati digitalizaciji i automatizaciji proizvodnje
Predsjednik Udruženja poslodavaca u FBiH Adnan Smailbegović naglasio je da je ključno da menadžment kompanije shvati nužnost digitalizacije.

-Digitalizacija i automatizacija su nužna potreba i naša industrija mora shvatiti da će, što prije provede te procese, biti konkurentnija na tržištu. Naše kompanije moramo učiniti konkuretnijim na tržištu kako bismo smanjili cijene proizvoda, a da istovremeno podižemo cijenu rada. – kazao je Smailbegović.

Digitalizacija u Norveškoj, kako je rekao predsjednik Udruženja poslodavaca za drvni dizajn i tekstil Norveške Egil Sundet, ide u pozitivnom smjeru, između ostalog i zbog toga što su plate u tom sektoru izuzetno visoke, tako da samom digitalizacijom vrše i automatizaciju proizvodnje.

-Robote moramo uvesti u fabrike i mislim da su radnici u Norveškoj shvatili da bez robota fabrike nemaju budućnosti. To će u svakom slučaju unaprijediti prouduktivnost. –  kazao je Sundet.

Ole Kristian Paulsen predstavnik za međunarodnu saradnju Sindikata industrije i energetike Norveške naglasio je da je u procesu digitalizacije ključna uključenost svih.

-Najbitniji dio procesa je učešće radnika. Radnici trebaju shvatiti da bez novih tehnologija fabrike teško opstaju na tržištu. Na primjeru fabrike u kojoj sam radio znam da niko od zaposlenih nije ostao bez posla sa uvođenjem novih tehnologija. Jednostavno, povećali smo obim proizvodnje. – naglasio je Paulsen.