U Općinskom sudu u Travniku implementiran je prvi online sistem za registraciju biznisa u FBiH za koji je Vlada Švicarske osigurala 1,3 miliona dolara. Ovim se sistemom ubrzava i pojednostavljuje registracija privrednih subjekata te jača konkurentnost FBiH za nova ulaganja.

 

Put do otvaranja nove firme nikada nije bio brži i jeftiniji, bez trošenja novca na ovjere i gubljenja vremena na prikupljanje beskrajne papirologije, poruka je sa skupa kojim je označen službeni početak rada integriranog online sustava za registraciju poslovnih subjekata u FBiH, koji je održan u petak u prostorijama Općinskog suda u Travniku, prvog suda u FBiH koji je započeo s primjenom ovog digitalnog rješenja.

-Vlada Švicarske je uložila 1,3 miliona dolara u ovaj projekt i zaista se radujemo da smo uspjeli pokrenuti ovaj sistem Travniku. Općinski sud u Travniku je sud koji već dugo godina prednjači u svim reformama kada je pravosuđe u pitanju. –  kazala je Chantal Felder, zamjenica direktora za saradnju Ambasade Švicarske u BiH.

Vedran Škobić, federalni ministar pravde ocijenio je nakon prezentacije, kako je digitalizacija prijeko potrebna svim sferama života u BiH.

-Mislim da je ovo veoma važan korak. Možda za početak mali, ali važan, kad su u pitanju smjerovi BiH prema pristupanju EU. Upravo je ovakav pristup koji omogućava transparentnost i lakši pristup građanima i gospodarstvenicima, zaista jedan korak ka Uniji. Svi znamo da je ovakav način rada u EU zastupljen i sve se bazira na tome. Ovo su mala vrata koja mi moramo iskoristiti da u pravosuđu općenito uvedemo digitalizaciju. Ona je budućnost i treba biti put ne samo pravosuđu, nego i svim drugim sferama, i u reformi javne uprave i svemu onome što se tiče građana. –  rekao je Škobić.

This slideshow requires JavaScript.

Goran Dujić, predsjednik Općinskog suda u Travniku istakuno je kako je ovo još jedan u nizu projekata koje institucija na čijem je čela prva uvodi novi projekat koji će olakšati poslovanje privredi.

-Ovaj nam projekt znači puno, posebno zbog toga što ćemo gospodarstvenicima SBK-a omogućiti da puno lakše ostvaruju svoja prava s manje troškova, da imamo transparentan rad te da budemo predvodnici jednog sjajnog projekta koji će u skorije vrijeme zaživjeti u svim sudovima FBiH. – ustvrdio je Dujić.

Uprava Općinskog suda u Travniku, napominje, radi na načelu upravljanja promjenama.

To je, kako kaže, jedno od glavnih načela rada, pored načela fleksibilnosti u radu, da je jedna osoba u stanju obaviti više poslova, ne samo posao za koji je primljena.

Riječ je o sveobuhvatnom pristupu kojim je omogućen pregled i unapređenje zakonskog okvira s ciljem omogućavanja digitaliziranja postupka, kao i kreiranja programskog rješenja. Sam sustav ne podrazumijeva samo postupak registracije, već kreira i osnovu za daljnju digitalnu transformaciju s obzirom na to da se u potpunosti oslanja na postojeća infrastrukturu za interoperabilnost i rješenja vezana za upotrebu elektroničkog potpisa.

Projekt implementira Međunarodna financijska korporacija (IFC), članica Grupacije Svjetske banke, a financiran je od strane Švicarskog Sekretarijata za ekonomske poslove. Vrijednost Sistema za registraciju u FBiH je 2,3 miliona maraka.