Više od sedam stotina penzionera Srednjobosanskog kantona, kojima  nije isporučeno ogrijevno drvo koje su u 2023. -oj  godini uplatili preko udruženja penzionera u svojim općinama, isporuku mogu očekivati početkom naredne godine, piše Hronika.ba

 

Ovo je na posljednjoj sjednici kantonalne Vlade kazao premijer Tahir Lendo, odgovarajući na upit ministra obrazovanja, kulture, mladih i sporta, Bojana Domića, kojem se stalno kaže obraćaju penzioneri iz nekoliko općina. Brojni su razlozi  za ovakvo stanje i kašnjenje u isporuci ogrijevnog drveta, a zloupotreba ima na obje strane, istaknuto je.

No činjenica je i da od ukupne količine etata od 80.000 penzioneri povuku 60.000 metara kubnih. Jer stalni je rast  broja penzionera pa su i potrebe za ovim načinom osiguranja ogrijevnog drveta u posljednjih sedam godina samo u Travniku utrostručene. Zaključeno je da se prema ovoj populaciji mora imati više empatije, te da u narednom periodu, penzioneri imaju prioritet u isporuci ogrijevnog drveta u odnosu na sve ostale kategorije.

B.S.