O projektima  u 2024.godini, kojima bi poboljšali život u općini Fojnica, za portal hroniku.ba govori načelnik Sabahudin Klisura.