Danas je u zgradi Vlade Srednjobosanskog kantona u Travniku potpisan Sporazum o saradnji između Vlade SBK i Internationalnog Univerziteta u Travniku.

 

Sporazum su potpisali premijer SBK, Tahir Lendo i ministri Bojan Domić i Feliks Vidović, te rektor IUT, prof. dr. Rajko Kasagić i dekan Saobraćajnog fakulteta prof. dr. Sinan Alispahić.

-Cilj poslovne saradnje strana potpisnica ovog Sporazuma je da Univerzitet/Saobraćajni fakultet Travnik pruža podršku Vladi SBK/KSB i nadležnim ministarstvima za poticanje, predlaganje, pripremu, istraživanje, izradu projekata, smjernica, studija, strategija, akcijskih i razvojnih planova vezanih za unaprjeđenje procesa obrazovanja i osposobljavanja, povezivanje nastave s praksom, održivi saobraćaj, poboljšanje sigurnosti sabraćaja, pametnu i održivu mobilnost, unaprjeđenje saobraćajno-prostornog planiranja, saobraćajne infrastrukture, saobraćajne preventive i edukacije, kao doprinos nauke i struke za unaprjeđenje i poboljšanje općeg društvenog, privrednog razvoja SBK/KSB i poboljšanja kvalitete života njegovih građana.- naveli su potpisnici Sporazuma.

Poslovna saradnja iz ovog Sporazuma obuhvaća pokretanje i izradu elaborata, planova, programa, projekata, studija, strategija i akcijskih planova vezanih za predmet saradnje iz navedenog djelokruga rada pojedinog nadležnog ministarstva.