Predavanjem pod nazivom „Andrićeva pisma“, Enesa Škrge, višeg kustosa Memorijalnog muzeja Rodna kuća Ive Andrića u Travniku, gradu u kojem je rođen, obilježit će se 49.godišnjica njegove smrti.

 

Andrić, jedini književni nobelovac sa ovih prostora, i nakon bezmalo pola stoljeća od odlaska sa ovog svijeta, nastavlja dijeliti usud zemlje u kojoj je rođen, u kojoj ga dežurni ideolozi ovisno od potreba dnevne politike i danas svojataju, osporavaju ili kude. No za razliku od njih interes čitalaca za njegov književni opus svakodnevno raste, baš kao i broj posjeta Memorijalnom muzeju Rodna kuća Ive Andrića,smještenom u travničkom naselju Zenjak. Ne manjka interesa ni za panoe postavljenje ispred Hrvatskog kazališta Travnik u naselju Jankovići, koje se ugnijezdilo ispod vlašićkih stijena, sa kojih nas citati iz Andrićevih djela podsjećaju, uče i opominju.

Nađa Ridžić