Općinski sud u Travniku bio je domaćin sastanka na kojem su sudjelovali predstavnici VSTV-a i Švedske sudske administracije, te projektni tim ovog suda.

Na sastanku se razgovaralo o izradi metodologije za intenzivnu primjenu inoviranog načina rada koji omogućava bolji položaj pripravnika/ca i sudskih asistentica/daktilografa, a ujedno pomaže sucima/tkinjama u svakodnevnom radu čime se doprinosi boljoj efikasnosti cjelokupnog rada suda.

Općinski sud u Travniku, kao jedan od vodećih sudova u primjeni ovog projekta, dobio je ulogu suda mentora te će kroz proces mentorisanja obučiti i druge sudove sa područja Srednjobosanskog kantona za potpuno uvođenje inoviranog modela rada.

Primjena inoviranog modela rada do sada je donijela brojne benefite u svakodnevni rad suda na zadovoljstvo svih kategorija uposlenih.

K.K.

Bolji položaj – kvalitetniji i efikasniji rad

Nastavljen proces rada sa mentor sudovima na izradi metodologije za intenzivnu primjenu inoviranog načina rada koji omogućava bolji položaj sudskih asistenata/daktilografa i pripravnika te značajno rasterećuju sudije od administrativnih poslova i omogućavaju im da svoj primarni posao, sudovanje, rade kvalitetnije i efikasnije.

VSTV BiH je zajedno sa Sudskom administracijom Švedske kroz radne posjete sudovima mentorima, općinskim sudovima u Tuzli, Zenici i Travniku, te osnovnim sudovima u Bijeljini i Doboju nastavio sa definisanjem metodologije za primjenu inoviranog načina rada.