Usvojene Smjernice ekonomske i fiskalne politike daju garanciju Vladi da će implemntirati Strategiju razvoja, kazao je premijer Tahir Lendo, najavljujući skori rebalans budžeta.

– Rebalans će ići brzo zbog povećanja osnovice plaća, ali prioritetno zbog kreditnog zaduženja u iznosu od 40 miliona maraka, koji neće ići u krpljenje budžetskih rupa nego u razvojne projekte prije svega u regionalne puteve. – kazao je Lendo te poručio:

– Dobro je da možemo poručiti da težimo našu osnovici približiti federalnoj osnovici, mi ćemo gledati da to ispunimo, kako bismo se pomjerili sa posljednjeg mjesta po visini prosječne plaće, a time ćemo dati poticaj i drugima naročito realnom sektoru da u skladu sa svojim mogućnostima krenu u povećanje plaća kako b i imali zadovoljnog radnika.+ završio je Lendo.

N.R.