Pet sindikata koji predstavljaju budžetske korisnike traže hitne pregovora da Vladom Srednjobosanskog kantona i poručuju: Osnovica plaće 425 KM ili drugi oblici borbe za sindikalna prava.

 

Pored ovog Sindikalna organizacija sudova i tužilaštva SBK donijela je zaključak kako ne odustaje od punog iznosa pomoći koji je prošle godine predviđen Odlukom Vlade FBiH.

Da li je na pomolu štrajk u javnim službama u SBK?

Naime, zbog činjenice da su pojedine općine SBK podijelile značajno veće iznose od onih koje je odredila Vlada SBK iako se finasiiraju sa istog budžeta, sindikalna organizacija sudova i tužilaštva smatra kako su doveden u neravnopravan položaj.

Iz ove sindikalne organizacije zatraženo je pristupanje Kolektivnom ugovoru za nivo Federacije BiH i dat je rok od 10 dana za ispunjenje zahtjeva.

Ukoliko ne dođe do dogovora i ispunje ja zahtjeva najavljuju pripreme za stupanje u štrajk.