Većina članica Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine protive se  Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, moglo se čuti na današnjoj sjednici Predsjedništva Saveza održanoj u Travniku.  Izmjene i dopune ovog Zakona, koji Vlada F BiH namjerava poslati u parlament po hitnoj proceduri, ukidaju izdvajanje od 0,5 posto od plaća koje ide općinama.

Sredstva koja općine prikupe po  osnovu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća bila su ključna za hitne intervencije prilikom poplava i drugih elementarnih.

Na kraju je zaključeno da se prilikom donošenja Zakona poštuje Zakon o principma lokalne samouprarve, da se hitno organizuje sastanak sa Vladom F BiH i Federalnom upravom za CZ i nađe povoljno rješenje za sve strane, te da se ne podrže predložene izmjene zakona o zaštiti i spašavanju. Također je zaključeno da se kapitalizira Zakon o zaštiti i spašavanju koji je još prije nekoliko godina predložio Savez općina i gradova F BiH.

(travnik-grad.info)