Volonterke i volonteri Centra za edukaciju mladih, danas su, lijepljenjem plakata i informisanjem građana/ki Travnika o problemima brojnih neravnopravnosti u bh. društvu, obilježili/e Svjetski dan socijalne pravde.

Ovaj dan se u svijetu obilježava od 2007. godine, kada je Generalna skupština UN-a donijela odluku i posvetila ga promovisanju borbe protiv siromaštva i naporima za stvaranje društva jednakih mogućnosti za sve.

S obzirom na to da je vizija CEM-a demokratsko i pravedno bosanskohercegovačko društvo, zasnovano na zdravim životnim stilovima, u kojem svi građani imaju društvene sposobnosti, ostvaruju svoja prava i aktivno doprinose njegovom razvoju i uređenju, obilježili smo ovaj dan ukazujući građanima/kama Travnika na podatke o velikom broju nezaposlenih u Travniku i SBK, posebno mladih osoba, zatim najnižim i najvišim plaćama, nejednakoj zastupljenosti muškaraca i žena u zapošljavanju i sl.

Društvo jednakih mogućnosti za sve, moguće je dostići samo kroz zajednički rad svih njegovih članova na iskorjenjivanju rodne neravnopravnosti, siromaštva, nezaposlenosti, nasilja i drugih loših pojava, jer se to tiče svih nas.

 

(CEM)