Hrvatsko kulturno društvo „Napredak“ Travnik u nedjelju 26. februara/veljače organizuje tradicionalnu manifestaciju  „Travnički karneval“. Okupljanje karnevalskih grupa predviđeno je u 12,15 sati ispred zgrade Katoličkog školskog centra „Petar Barbarić“, a polazak povorke planiran je za 12,30 sati nakon čega slijedi program ispred hotela „Lipa“. Domjenak „Travničkog karnevala“ održat će se u 14 sati u prostorijama HKD „napredak“ u Travniku.

Tradicionalna „Maškarijada u kazalištu“ održat će se u utorak 28. februara/veljačeu 20 sati u prostorima Hrvatskog kazališta Travnik.