U povodu tradicionalne manifestacije Dani općine Travnik, koja će se održati od 21. do 26. marta 2017. godine, ove su godine Asocijacija studenata Edukacijskog fakulteta i Asocijacija studenata Fakulteta za tehničke studije aplicirali sa sedam projekata.

Svi su projekti prihvaćeni, a uveliko se već radi na pripremama za njihovu realizaciju.

Projekti kojima će asocijacije ove godine doprinijeti bogatijem repertoaru obilježavanja Dana općine Travnik 2017 su:

  1. Otvorena biblioteka
  2. Eko šetnja
  3. Vršnjačko nasilje nije moj izbor!
  4. Okrugli stol “Studentski standard u SBK/KSB – analiza stanja i prijedlozi za unapređenje”
  5. Izložba studentskih fotografija “Studentski aktivizam u Travniku”
  6. Budi student na jedan dan
  7. Mala radionica – Kreativnost bez granica

Studenti ovih dviju asocijacija su i ove godine odlučili da aktiviraju neka goruća pitanja s ciljem njihovog rješavanja, zatim uključiti djecu s posebnim potrebama u svakodnevne aktivnosti pri čemu će studenti moći pratiti motorni, emocionalni, psihofizički razvoj djece, promovisati zdrav način života te pružiti još mnogo zanimljivih sadržaja.