Danas je u Elči Ibrahim-pašinoj medresi u Travniku održana tradicionalna svećanost na kojoj je promovisana 250.-ta generacija maturantica i maturanata najstarije odgojno-obrazovne institucije u srednjoj Bosni. Ove godine u Medresi  je svoje srednjoškolsko obrazovanje  završilo  46 maturantica i 33 maturanta.

Učenicima i roditeljima čestitao je direktor Medrese, mr. Dževdet ef. Šošić, koji  je uručio i plakete i poklone učenicima generacije, a to su Amina Makić iz Travnika i Faris Perenda iz Novog Travnika.

Uz čestitke prisutnima su se obratili i  travničku muftija, dr. Ahmed ef. Adilović, a ime reisul-uleme Islamske zajednice u BiH, Huseina Kavazovića, mr. Nusret ef. Abdibegović, direktor Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u BiH.

Učenici generacije su Amina Makić iz Travnika i Faris Perenda iz Novog Travnika. Uz uspjehe u učenju i vladanju 250-ta generacija Elči Ibrahim-pašine medrese podarila je tri hafiza i jednu hafizu, a to su: Faris Perenda iz Novog Travnika,  Ismail Halak iz Travnika,  Amel Didić iz Prnjavora i Sara Mehić iz Zavidovića. Maturant Kerim Sefer iz Travnika objavio je roman pod nazivom „Prokletstvo mira“.

Promovisana 250-ta generacija maturanta Elči Ibrahim-pašine medrese Promovisana 250-ta generacija maturanta Elči Ibrahim-pašine medrese Promovisana 250-ta generacija maturanta Elči Ibrahim-pašine medrese Promovisana 250-ta generacija maturanta Elči Ibrahim-pašine medrese Promovisana 250-ta generacija maturanta Elči Ibrahim-pašine medrese