Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku danas je upriličena svečana promocija osme generacije diplomanata, te sedme generacije  magistranata i treće generacije doktoranata.

U auli savremenog objekta Pravnog fakulteta nadomak Kiseljaka promovisan je  161 diplomant i  to 141 iz oblasti općeg i 20 iz oblasti poslovnog prava, te 24 magistranata i pet doktora pravnih nauka.

Studentima su čestitali prof.dr. Rasim Dacić, rektor Univerziteta u Travniku, akademik Džemal Najetović, dekan Pravnog fakulteta, prof. dr. Ismet Alija, osnivač Pravnog fakulteta i Zoran Matošević, pomoćnik ministrice obrazovanja Srednjobosanskog kantona.

-Obrazovanje postaje jednako dostupno svim, i marginaliziranim grupama, veliku ulogu u tome imaju privatni univerziteti, a Univerzitet u Travniku je vodeća privatna visokoškolska ustanova. – kazao je rekotor Univerziteta u Travniku, prof.dr. Rasim Dacić.

Osnivač Pravnog fakulteta prof.dr. Ismet Alija istaknuo  čestitao je diplomantima, magistrantima i doktorantima,a dekan prof. dr. Najetović istaknuo je kako Pravni fakultet Univerziteta u Travniku pruža priliku mladim ljudima za napredak u oblasti pravnih nauka, najavljujući i skoro širenje u Tuzlanski kanton.

Za studenta generacije proglašen  je Nermin Šečo iz Visokog. Najbolji profesor je doc. dr. Meliha Frndić – Imamović, a najbolji asistenti su Benjamina Londrc i Mezen Dervišević. Titulu najboljih administrativnih radnika ponijelu su Bojana Koroman i Amir Vrhovac.