Na poziv dekana,doc.dr. Kęstutis Driaunysa, u akademskoj posjeti Kaunas fakultetu, Vilnius univerziteta iz Litvanije, predvodeći delegaciju IUT-a, boravi rektor Internacionalnog univerziteta Travnik, Akademik, rektor, Prof.dr. Ibrahim Jusufranić.

Održan je zajednički sastanak delegacije IUT-a u kojoj je, pored rektora, Prof.dr. Ibrahima Jusufranića, i Doc.dr. Sabahudina Hadžialić, sa timom dekana Kaunas fakulteta (Prof. Dr. Jadvyga Krūminienė; Doc.dr. Saulius Masteika; Prof. dr. Daiva Aliūkaitė i Doc.dr. Ingrida Šarkiūnaitė) Vilnius univerziteta tokom kojeg je bilo riječi o daljnjem unaprjeđenju saradnje sa Ekonomskim fakutetom IUT-a, ali daljnjem razvoju pretpostavki za odgovarajućom marketinškom strategijom oko zajedničkog programa dvostrukih diploma II ciklusa studija – MARKETING I MENADŽMENT TRGOVINE koji se realizira od akademske 2017/18 godine unutar saradnje Ekonomskog fakuteta IUT-a i Kaunas fakulteta VU-a.  Kao Voditelj komiteta master studija u ime Ekonomskog fakulteta IUT-a, Doc.dr. Sabahudin Hadžialić je usaglasio daljnje aktivnosti na usavršavanju postojeće matrice usmjerene prema odgovarajućem broju budućih studenata – aplikanata za upis na navedeni studij.

Rektor, Prof. Dr. Ibrahim Jusufranić je također razgovarao sa Dekanom, Doc.dr. Kęstutis Driaunysom i o mogućnostima unaprjeđenja saradnje Ekonomskog fakulteta IUT-a sa Kaunas fakultetom VU, što će biti i realizirano tokom budućeg perioda od strane nadležnih odjela oba fakulteta.

Akademik Jusufranić u posjeti Vilnius univerzitetu u Litvaniji

U nastavku akademske posjete rektor IUT-a je prisustvovao i drugom sastanku sa kompletnim osobljem Instituta za Ekonomiju, Finansije and Menadžment, kada je i direktor Instituta, Dr.sci. Giedrius Romeika predstavio rad Instituta. Kao i tokom prvog sastanka, rektor je uručio prigodne poklone domaćinima tokom posjete naše delegacije.

Akademik Jusufranić u posjeti Vilnius univerzitetu u Litvaniji

Za delegaciju IUT-a je u nastavku radnog popodneva organizirana posjeta „Devetoj tvrđavi“ u Kaunasu, koja je bila Koncentracijski kamp u kojem je ubijeno preko 50.000 ljudi tokom II svjetskog rata. Kada su Litvaniju okupirali Sovjeti iz SSSR-a (kao mjesto sa kojeg su vršene deportacije ka Sibiru: 1940-1941) i Nacisti iz Njemačke (1941-1944) za vrijeme Drugog svjetskog rata, tvrđava je bila u upotrebi kao mjesto za ispitivanja i masovna smaknuća ljudi.

 

Drugog dana akademske posjete, 06.9.2017. Akademik, rektor, Prof.dr. Ibrahim Jusufranić će studentima i akademskom  osoblju Kaunas fakulteta, Vilnius univerziteta, održati predavanje na temu „Kapital u 21-om vijeku: Dosadašnji razvoj tokom dugog razdoblja i predviđanja“.