U prisustvu velikog broja studenata Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru, Republika Hrvatska, održana je svečana prezentacija i početak ERASMUS + programa u kojemu sudjeluju, pored Veleučilišta kao nositelja programa, i dva partnerska Sveučilišta iz BiH i Srbije.

Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“ i Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment iz Novog Sada su partnerske visokoškolske ustanove koje će u sljedeće dvije godine ravnopravno participirati u implementaciji ERASMUS + programa pod nazivom Projekt 2017 – 1 – HR01 – KA 107 – 035067, koji govori o međunarodnoj mobilnosti nastavnika i studenata.

Svečanu sjednicu i početak projekta otvorio je doc.dr. Mirko Smoljić, dekan Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru, koji je istaknuo potrebu mobilnosti i razmjene iskustava između visokoškolskih ustanova kao garanciju daljnjeg napretka znanstvenih procesa u sve tri države.

ERASMUS koordinatorica sa Veleučilišta Karolina Tetkić je predstavila Projekt 2017 – 1 – HR01 – KA 107 – 035067 i podvukla potrebu realizacije svih mjera koje su visokoškolske ustanove predstavile u ovom projektu.

 

Sveučilište/Univerzitet “VITEZ” zvanično započeo svoje učešće u programu ERASMUS

 

Prilikom prezentacije projekta, Sveučilište/Univerzitet “VITEZ” Vitez je predstavio voditelj Ureda za međunarodnu suradnju, Siniša Dukić. Tokom prezentacije Sveučilišta i učešća naše visokoškolske ustanove u gore navedenom projektu, gosp. Dukić je podvukao važnost kritičkog promišljanja kod mladih studenata i njihove permanentne potrebe za znanjem. Uz gosp. Dukića, Sveučilište/Univerzitet VITEZ je, na radnim sesijama, predstavljala i glavna tajnica Sveučilišta, Milena Sajević.

 

Sveučilište/Univerzitet “VITEZ” zvanično započeo svoje učešće u programu ERASMUS

 

Ovim projektom,koji traje dvije godine, predviđeno je da profesori i studenti Sveučilišta/Univerziteta VITEZ provedu određeni vremenski period na Veleučilištu “Lavoslav Ružička” u Vukovaru te iniciraju daljnje korake u suradnji između sve tri visokoškolske ustanove iz ove tri države.

U ljetnom semestru akademske 2017/2018. godine očekuje se dolazak profesora i studenata sa Veleučilišta na Sveučilište Vitez kao i odlazak naših profesora i studenata na Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru.