Na Sveučilištu/Univerzitetu „ VITEZ“  s radom je počeo Klub mladih poduzetnika te je ovih dana održan i prvi sastanak članova Kluba i ekipe FPE koja se prijavila na PR Challange natjecanje, čije se superfinale  treba održati  u decembru/prosincu 2017. godine.  Sastanku su prisustvovale i direktorica Instituta Sveučilišta Amra Kraksner, prodekanica Fakulteta poslovne ekonomije, doc.dr. Jamila Jaganjac i asistentica  Lejla Tatarević.

Zainteresirani studenti još uvijek se mogu učlaniti u Klub mladih poduzetnika čiji je cilj ohrabriti studente za pokretanje vlastitog biznisa ili kako bi stečenim znanjima i vještinama bili pokretači rješavanja problema u poduzećima u kojima će raditi.

Rad Kluba će se odvijati putem predavanja profesora o određenim temama iz poduzetništva, radionica, posjeta poduzetnika, kao i posjetima poduzećima, poslovnim inkubatorima i drugim organizacijama i institucijama. Na kraju akademske godine će biti organizirano i natjecanje za najbolji poslovni plan.

Članovi Kluba će imati mogućnost plaćenog sudjelovanja u radu Centra za razvoj poduzetništva kao i učešća na projektima Sveučilišta.