U organizaciji ERASMUS Ureda u BiH u zgradi Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ u Travniku održano je predavanje u okviru Info dana o Erasmus+ programu u akademskoj 2017/2018. godini.

Predavanje je održao Suad Muhibić, direktor Nacionalnog Erasmus+ ureda u BiH.

Održano predavanje o Erasmus+ programu u akademskoj 2017/2018. godini

Predstavljajući okupljenom osoblju i studentima Erasmus+  govorio je o programima KA 1 i KA 2 te međunarodnoj mobilnosti studenata i nastavnog osoblja kao i o načinu prijavljivanja na isti. Istaknuta je potreba većeg uključivanja našeg Sveučilišta u ostale programe Erasmusa, a prije svega u program izgradnje kapaciteta visokoškolskih ustanova.

Održano predavanje o Erasmus+ programu u akademskoj 2017/2018. godini

Podsjetimo, uz nositelja projekta Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru (RH), Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“ i  Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment iz Novog Sada su partnerske visokoškolske ustanove koje će iduće dvije godine ravnopravno participirati u implementaciji ERASMUS + programa pod nazivom “Projekt 2017 – 1 – HR01 – KA107 – 035067” koji govori o međunarodnoj mobilnosti nastavnika i studenata.