Fakultet  zdravstvenih studija Sveučilišta/Univerziteat “Vitez” i Udruženje medicinskih sestara i tehničara Federacije BiH organiziraju stručno usavršavanje zdravstvenih radnika u petak, 4. maja u 14 sati u Amfiteatru Sveučilišta/Univerziteta “Vitez” u Školskoj ulici br. 23 u Travniku.

 

Na iovoj edukaciji bit će obrađene sljedeće teme: “Obrazovanje zdravstvenih radnika i komunikacija u zdravstvu”, “Genetski modificirani organizmi – Šta jedemo?” i “lokomotorni aparat i radno mjesto”.

Sveučilište “Vitez” organizuje stručno usavršavanje zdravstvenih radnika