Na Internacionalnom Univerzitetu u Travniku danas je održana svečanost na kojoj je promovisano 458 diplomanata, magistranata i doktoranata. Na sedam fakulteta koji djeluju u sklopu ove visokoškolske ustanove promovisano je 365 diplomanata, 90 magistranata i tri doktora nauka.

 

-Svi mi koji radimo na Internacionalnom Univerzitetu Travnik danas pred vama stojimo uzdignute glave jer diploma koju dobijate praktično predstavlja s,liku našeg rada, a vašeg truda i zalaganja  da znanje koje smo vam pružili koristite cijelog života kako za sebe, svoju porodicu tako i za društvo u cjelini. – kazao je obraćajući se diplomantima akdemik prof.dr. Ibrahim Jusufranić, rektor Internacionalnog Univerziteta Travnik.

 

Ova visokoškolska ustanova je Certifikatom od strane Evropske akademske skupštine primljena u partnerstvo Evropske akdemske zajednice.

U okviru  Internacionalnog Univerziteta u Travniku djeluju: Saobraćajni, Ekonomski, Pravni, Politehnički, Informatički, Ekološki i Fakultetu za medije i komunikacije.