U prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik studenti Fakulteta politehničkih nauka Travnik, odsjeka Elektrotehnika, prezentovali su „Robotsku ruku“. Riječ je o projektu pod nazivom “Robotic Arm 387” na kojem su studenti Bekir Fulan, Amil Švago i Džavid Kilim radili u proteklih šest mjeseci i koji je uspješno prezentovan.

 

 

Tokom studiranja studenti su izrazili želju da izrade robot, a nakon konsultacija i ozbiljnog planiranja, odlučili su izraditi “Robotsku ruku”. Ideju o projektu prvo su prezentovali rektoru Internacionalnog univerziteta Travnik, Akademiku, prof. Dr. Ibrahimu Jusufraniću koji je s oduševljenjem prihvatio projekat i studentima pružio potrebnu materijalnu i tehničku podršku. Tokom izrade Robotske ruke studenti su koristili učionice, kabinete i labaratorije Internacionalnog univerziteta Travnik, a podršku pri izradi dobili su i od Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona. Izrada projekta izvedena je u tri faze. Prva faza se zasnivala na osmišljavanju i proračunu. U toj fazi studenti su kroz softverske programe i simulacije projektirali samu “Robotsku ruku”. U daljem radu došli su do zaključka da “Robotska ruka” bude od plastike radi lakoće, preciznosti i same obrade  materijala, te je 3D izmodelovali u programu Solidworks. Također su uradili simulaciju sklopa elektronike kojom upravljaju preko razvojnog sistema “Arduino”.

 

U drugoj fazi uz pomoć 3D printera sklapali su “Robotsku ruku” dio po dio. Sama plastična konstrukcija težine je 2,5 kg na koju su ugradili 6 steppera i 1 servo motor kojih pokreće razvojni sistem. Svaki motor je na jednom zglobu što znači da ruka ima 6 stepena slobode (Uglova pomjeranja). Motori su spojeni na razvojni sistem, koji se sastoji od napajanja, Mikrokontrolerske ploče i DRV mostova. Da bi dobili funkciju i upravljanje, bilo je neophodno spajanje, odnosno lemljenje motora i razvojnog sistema. Nakon spajanja hardvera (konstrukcije i razvojnog sistema) uslijedila je treća faza koja je podrazumjevala softverski dio (programiranje i testiranje). Studenti su programiranje izvršili u programskom jeziku C/C++.

Cijeli Hardwer i Softwer su razvijeni na Internacionalnom Univerzitetu Travnik u Travniku. Robotska ruka se može koristiti u raznim proizvodnim pogonima uz pokretnu traku.

 

(IUT)