U povodu obilježavanja 10. obljetnice osnivanja i rada Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“, u zgradi te visokoobrazovne ustanove u Travniku rektor, prof.dr. Mirko Puljić promovirao je devet doktora ekonomskih, informatičkih i pravnih nauka. To je  treća generacija doktora nauka ovog Sveučilišta od njegova osnivanja do danas.

 

 

Na čast doktora nauka promovirani su doc.dr. Erdin Hasanbegović, doc.dr. Mitja Tanjga, doc.dr. Siniša Tomić, doc.dr. Sanja Zekić, doc.dr. Muhamed Ćosić, doc.dr. Merima Aljić, doc.dr. Mirza Čaušević, doc.dr. Semina Škandro i doc.dr. Indira Ćehić.

 

Čestitajući im, rektor Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“, prof.dr. Mirko Puljić je izrazio uvjerenje kako će doktorice i doktori nauka dodatno doprinijeti afirmiranju ove visokoškolske ustanove, poželjevši im napredak i u akademskoj i profesionalnoj karijeri.

U ime promoviranih doktora znanosti, ali i u osobno ime, riječi zahvale na čestitkama uputila je doktorica ekonomskih nauka, Indira Ćehić.

 

Promociji doktoranada prethodila je zajednička Svečana sjednica Upravnog odbora i Senata, tokom koje su predstavljene monografija o prvih deset godina Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ i Strategija razvoja ove visokoškolske ustanove.