U toku su pripreme za obilježavanje Dana općine Travnik. Načelnik Općine Travnik objavljuje Javni poziv za učešće u programu obilježavanja Dana općine Travnik. – 21. mart/ožujak 2019.godina.

 

 

Pozivaju se javne ustanove, nevladine organizacije, udruženja građana, sportski klubovi, privredni subjekti, neformalne grupe građana, pojedinci i svi zainteresovani, da daju prijedloge za određene aktivnosti i manifestacije i na taj način se aktivno uključe u kreiranje prijedloga Programa obilježavanja Dana općine Travnik.

 

Planirano je da programske aktivnosti traju od 15.03. – 30.03. 2019.godine, na cijeloj teritoriji općine Travnik. Stoga se pozivate, da svojim prijedlozima konkretnih aktivnosti u navedene dane, doprinesete, da dane od 15.03. – 30.03.2019.godine obilježimo na način na koji to naša općina zaslužuje.

 

Prijedlog treba da sadrži najmanje: kratak sadržaj aktivnosti, lokaciju, vrijeme održavanja, broj učesnika, kontakt osobu (tel. ili e-mail adresu).

 

Svi zainteresovani svoje prijedloge za učešće u programu mogu dostaviti do 31. januara 2019.g. na adresu: Općina Travnik – kabinet načelnika, Konatur bb Travnik, sa naznakom „Za učešće u programu obilježavanja Dana općine Travnik 2019.g.“ ili e-mail adresu: [email protected]

 

Prijedlozi pristigli do navedenog roka biti će razmatrani od strane Organizacionog odbora za obilježavanje Dana općine Travnik u cilju definisanja konačnog Programa.