Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine organizirali su edukacijsko-konsultativni sastanak predstavnika JP EPBiH sa poslodavcima sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Cilj sastanka je informiranje predstavnika kompanija o tržišnom snabdijevanju električnom energijom i aktuelnim trendovima na tržištu, te unaprijedili poslovno-partnerski odnosi između članica UPFBiH i Elektroprivrede BiH.

 

Edukacijsko-konsultativni sastanci nakon Zenice održat će se i u  Travniku, Tuzli, Jablanici, Bihaću, Goraždu i Sarajevu na kojima će predstavnici privatnih i javnih kompanija moći direktno sa predstavnicima JP EPBiH razmijeniti stavove i iskustva o tžištu električne energije, ali i dogovarati modalitete mogućih partnerstava i saradnje.

„Udruženje poslodavaca FBiH organiziranjem ovih edukacijsko-konsultativnih sastanaka želi upoznati svoje članice sa najnovijim trendovima i uvjetima na tržištu električne energije u BiH. Na ovaj način želimo potaknuti saradnju poslodavaca i EPBiH u pravcu zajedničkog djelovanja na rješavanju svih potencijalnih i postojećih problema koji se javljaju ili mogu javiti u snabdijevanju električnom energijom. Zahvaljujemo JP EPBiH čije je rukovodstvo prepoznalo značaj ovakvog načina djelovanja i pobližeg upoznavanja njihovih najvećih korisnika sa stanjem i trendovima na tržištu električne energije“, istaknuli su iz Udruženja poslodavaca FBiH.

JP Elektroprivreda BiH na području Zeničko-dobojskog kantona ima oko 137.000 kupaca od čega su krajem prošle godine njih 2.446 bili tržišni kupci, odnosno, oni koji su dobrovoljno izabrali snabdjevača. Oko 125.000 kupaca na području ZDK su domaćinstva, a ostalo čine kompanije, privredna društva, institucije, obrti itd.

JP Elektroprivreda BiH kao najveći proizvođač električne energije u BiH sa godišnjom proizvodnjom višom od 7000 GWh,  edukacijskim ciklusom čija provedba je planirana u sedam gradova na području FBiH  koje je u nadležnosti JP Elektroprivreda BiH,  nastoji učvrstiti i unaprijediti poslovne odnose sa svojim dugogodišnjim kupcima u uslovima otvorenog tržišta električne energije i ponuditi informacije o mogućnostima uspostave poslovne saradnje sa potencijalnim  partnerima.

„Predstavnici JP Elektroprivreda BiH su u kontekstu dešavanja posljednjih nekoliko mjeseci, a u vezi sa ugovaranjem snabdijevanja električnom energijom, predstavnicima privrednih subjekata sa područja Zeničko-dobojskog kantona, predstavili osnovne postulate snabdijevanja u novim okolnostima koje podrazumijeva otvoreno tržište električne energije. U razgovoru sa privrednicima tretirani su modaliteti međusobne saradnje i načini za  njihovo unaprijeđenije s ciljem obezbjeđenja kvalitetnijih uslova za funkcionisanje na otvorenom tržištu“, kazala je Midheta Kurspahić, portparol JP Elektroprivreda BiH.

Edukacijski ciklus za privrednike koji Udruženjem poslodavaca FBiH organizira zajedno sa JP Elektroprivreda BiH realizirat će se u sedam gradova u FBiH.

Edukacijski ciklus za privrednike koji organizira Elektroprivreda BiH zajedno sa Udruženjem  poslodavaca jedan je od vidova društveno odgovornog djelovanja kompanije, kojim se podstiču procesi od općeg interesa i značaja za ekonomski napredak  društva u cjelini.