Skupština Srednjobosanskog kantona prihvatila je Nacrt budžeta za 2020. godinu, koji je Vlada utvrdila u iznosu od 219 miliona  KM.

 

Ministrica financija SBK Mirjana Plavčić izjavila je da je najveći dio budžeta , odnosno 136 miliona maraka ili 62 posto, planiran za plaće, naknade i doprinose uposlenih. Za narednu  godinu, planirano je povećanje osnovice za isplatu plaća budžetskim  korisnicima, sa trenutnih 285 KM, na 290 KM.

-Ovo je maksimum što smo mogli uraditi. Budžet Srednjobosanskog kantona  iz godine u godinu sve više dobiva dimenzije razvojnog i sadašnja Vlada SBK  učinit će sve kako bi korisnici budžeta i svi stanovnici Kantona bili zadovoljni. – kazala je kantonalna ministrica finansija, Mirjana Plavčić (HDZ BiH).

Ministrica Plavčić istaknula je da su porezni prihodi veći za 6.6 miliona maraka i da je budžet  realno planiran.

Nacrtom budžeta su planirani kapitalni transferi u iznosu od 5.2 miliona  KM, tekući transferi u iznosu od 34.5 miliona KM, kao i prijenos neutrošenih sredstava za rekonstrukciju regionalnih puteva u iznosu od 3.6 miliona KM.