Kantonalno javno komunalno preduzeće za proizvodnju i distribuciju toplotne energije “Toplane” iz Sarajeva danas počinje s isključenjem korisnika koji su najveći dužnici za neplaćene račune, prenosi Klix.ba.

Na današnji dan Toplane Sarajevo potražuju od korisnika više od 90 miliona KM, od čega se više od 80 miliona KM odnosi na fizička, te više od 10 miliona KM na pravna lica.

Navedena potraživanja su veliki teret za poslovanje preduzeća, posebno sa aspekta izmirivanja vlastitih obaveza u kratkom roku, ali i neophodnih investicijskih ulaganja, kako bi sistem funkcionisao uspješno na dugi rok.

Nova Uprava je donijela Odluku o nultoj stopi tolerancije prema korisnicima koji su prema zakonskim i internim pravilima dužnici izvan rokova, čime ispunjavamo zaključak Skupštine i jednu od mjera Vlade Kantona Sarajevo o povećanju nivoa naplate”, poručuju iz Toplana.

Danas kreće isključenje prvo pravnih lica, što će, poručuju raditi aktivno u odnosu na prethodni period.

Kako saznajemo postoje pravni subjekti koji čija dugovanja iznose i više od 600.000 KM.

“Koristimo i ovu priliku da pozovemo sve korisnike, dužnike izvan rokova plaćanja, da u što kraćem roku izmire sva dospjela dugovanja, te na taj način izbjegnu sankciju isključenja grijanja i procesa prinudne naplate. Redovnim izmirivanjem obaveza grijanja prema Toplanama direktno utječete na energetsku stabilnost Kantona Sarajevo i poboljšanje usluga koje nudimo svim korisnicima”, poručili su iz Toplana.