Weis  Consulting  Association GmbH iz Njemačke u saradnji sa kompanijama „Carl Gross“ i „Prevent“,  te Udruženjem tekstila,obuće i kože (UTOK) BiH ,organizuje seminar na temu određivanja vremena, gdje će polaznici biti osposobljeni za tehnologiju snimanja vremena prema njemačkom REFA sistemu.

 

Nakon odgovarajuće prakse polaznici bi samostalno snimili i odredili vremena u svojim firmama. Prvi seminar će se održati od 6. do 11. februara 2020. u prostorima kompanije „Prevent“ u Travniku.