Predsjedništvo OO SDP Travnik održalo je vanrednu sjednicu elektronskim putem sa koje je upućen zahtjev za sazivanje vanredne sjednice Općinskog vijeća Travnik. Pored ovoga donesen niz zaključaka i prijedloga mjera za prevazilaženje situacije nastale globalnom pandemijom korona virusa (Covid-19). Ovim putem prenosimo zaključke sa vanredne elektronske sjednice Predsjedništva OO SDP BiH Travnik:

 

 1. Apelujemo na sve građanke i građane naše općine da slijede upute ljekara i kriznih štabova kako bi sačuvali svoj život i živote svojih najbližih, kao i živote svojih prijatelja i komšija.
 2. Suočeni sa pandemijom COVID-19 u BiH i SBK/KSB, te predstojećom ekonomskom krizom u BiH, tražimo hitno održavanje Kolegija OV Travnik kako bi donijeli odluku o izmjeni Poslovnika i održavanju hitne sjednice općinskog vijeća sa temom: Rebalans Budžeta Općine Travnik za 2020. godinu. Svako odugovlačenje i nereagiranje na krizu nas dovodi u situaciju da kriza upravlja nama, a ne mi krizom.
 3. Kako svi ekonomski parametri pokazuju potpuno zaustavljanje privrednih aktivnosti u martu i mjesecima koji dolaze, tražimo restruktuiranje budžeta i donošenje mjera kako bi se pomoglo srednjim i malim preduzećama i obrtnicima.
 4. Mjere trebaju sadržavati slijedeće privremene odluke:

 

 • Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za 2020. godinu za fizička i pravna lica, kao i za druge pravne subjekte kojima je utvrđena obaveza plaćanja komunalne naknade a kojima je naredbom Federalnog štaba civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti, kao i oslobađanje plaćanja naknade za taxi stajališta za 2020.godinu.
 • Oslobađanje od plaćanja naknade za zauzimanje javnih površina korisnicima kojima je naredbom Federalnog štaba civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti.
 • U rebalansu izdvojiti 500.000 KM za pomoć privredi u otklanjanju posljedica pandemije COVID-2019 na ekonomske tokove u općini Travnik.
 • Kreirati budžetsku stavku za pomoć poljoprivrednicima i ostalim građanima koji će izvršiti proljenu sjetvu žitarica (površine 2 dunuma i više), graha ili krompira (pola dunuma i više), Općina će obezbjediti sav repromaterijal: sjeme, zaštitu, gnjojivo i gorivo.
 • Odluku kojom se Općina Travnik obavezuje otkupiti sve viškove proizvedenih kultura koje ne budu potrebne onima koji se uključe u projekat proljetne sjetve iz stavke iznad. Viškove predati narodnim kuhinjama.
 • Kreirati budžetsku stavku za pomoć ugroženoj i ranjivoj populaciji građana Travnika uz pojednostavljenje procedura i procesa pribavljanja dokumentacije u postupku ostvarivanja prava na jednokratne novčane pomoći iz Budžeta.
 • Sredstva za implementaciju gore navedenih mjera naći na pozicijama rashoda: Izdaci za rad komisija koje formira općinsko vijeće – 93.000 KM, Općinska izborna komisija 200.000 KM umanjiti na 20.000 KM, Grantovi političkim strankama – 274.000 KM i Naknade općinskim vjećnicima – 243.000 KM.

 

(Predsjedništvo SDP BiH Travnik)