Gradonačelnik Zenice, Fuad Kasumović, u funkciji komandanta Štaba Civilne zaštite Grada zenica donio je Naredbu o oslobađanju plaćanja naknade za korišćenje javnih površina (ljetnih bašti) u Gradu Zenica.

 

Javnom preduzeću za prostorno planiranje i uređenje grada „Zenica“ da zakupcima javnih površina u Zenici kojima je zabranjena djelanost naredbom Federalnog štaba civilne zaštite i kantonalnog štaba CZ ne vrši naplata naknade za korištenje javnih površina (ljetnih bašti).

Za provedbu i nadzor nad provođenjem naredbe zaduženi su Javnom preduzeću za prostorno planiranje i uređenje grada „Zenica“ i Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove.