Predstavnici Sportskog saveza SBK/KSB, predsjednici sportskih saveza općina i granskih saveza održali su sastanaka sa višim stručnim savjetnikom za sport Slavicom Batić-Delić u resornom Ministarstvu na kome je jedina tema bilo zauzimanje jedinstvenog stava u rješavanju problema u sportu na prostoru SBK/KSB nakon pandemije corona virusom.

Sastankom je presjedavao predsjednik Sportskog saveza SBK/KSB Mirsad Ibrišimbegović i u samom uvodu sastanka istaknuo je da Sportski savez SBK/KSB kao krovna organizacija u sportu na našem Kantonu mora zajedno sa svojim članicama da zauzme jednistven stav i da zajedno sa vladajućim strukturama pokuša pronaći rješenje problema u oblasti sporta. Također, predsjednik Ibrišimbegović podsjetio je da je Sportski savez SBK/KSB na početku pandemije obavijestio sportske klubove i sredstva informisanja da se u periodu pandemije sve aktivnosti odgađaju i pozvao sve sportske radnike i sportiste da se stav na raspolaganje kriznim štabovima na području svojih općina.

Nakon kraćih a izuzetno konstruktivnih diskusija zauzet je jedinstve stav kako u narednom periodu treba da se radi a i da se pomogne sportskim savezima, klubovima, sportistima i svim građanima Kantona u bavljenju tjelesnom aktivnošću sa ciljem očuvanja zdravlja, poboljšanja imunološkog sistema, borbi protiv zaraznih i drugih nezarazanih bolesti. Jedan od zaključaka sastanka da se narednom periodu zatraži od nadležnih institucija da se prije početka trenažnih procesa u sportskim klubovima omogući testiranje od corona virusa trenera, a i drugih sportskih radnika, koji su u direktnom kontaktu sa učesnicima u trenažnom procesu i na taj način spiječi širenje pandemije među sportistima. U narednom periodu treba da se jasno definišu uslovi za rad sportskih klubova odnosno za nastavaka trenažnog procesa. Sportski savez SBK/KSB od svoga osnivanja sarađuje sa Zavodom za javno zdravstvo SBK/KSB kroz realizaciju mnogobrojnih projekta koji isljučivo imaju za cilj očuvanje zdravlje što je i osnova Zakona o sportu SBK/KSB tako da će i u buduće predstojeća saradnja biti još bolja posebno u ovime trenutcima kada se sportski klubovi pripremaju za nastavak trenažnog procesa.

Važno je istaknuti da zbog pada javnih prihoda zasigurno doći će do rebalansa Budžeta SBK/KSB i da će se vjerovatno grant za sport umanjiti što u ovome trenutku zasigurno nije adekvatno rješenje jer sport i tjelesna aktivnost su jedan od načina borbe protiv svih bolesti i kada Skupština SBK/KSB bude razmatrala prijedlog Rebalansa predstavnici Sportskog saveza SBK/KSB zatražit će ućešće u radu Skupštine SBK/KSB sa ciljem da se zastupnicima u Skupštini i članovima Vlade Kantona obrazloži koliko bi u ovome trenutku bilo štetno smanjenje granta sporta. Sportski savez SBK/KSB nastojat će kroz aktivnosti sportskih saveza općina da općinskim vijećnicima da utiče da ne dođe do smanjenja granta sporta i u općinama SBK/KSB jer na svim nivoima vlasti došlo je do pada javnih prihoda ali ovaj put to ne bi smjelo da se odrazi na sport kao jedan od činioca očuvanja zdravlja.

Sport se također može posmatrati kao i privredna grana te zbog izuzetno teške situacije u klubovima koji su članovi najvišeg ranga takmičenja u BiH, kao što su KK “Promo”, Donji Vakuf, MRK “Iskra”, Bugojno, MRK “Sloga”, Gornji Vakuf-Uskoplje, MNK “Sloga” i drugi, Sportski savez SBK/KSB zatražit će od Ministarstva privrede da u okviru “korona zakona” pomogne ove Klubove jer većina ovih klubova ima igrače po osnovu Ugovora o djelu a ne Ugovora o radu što ima stvara obavezu prema angažovanom igraču i po osnovu poreza i doprinosa a nisu mogli aplicirati na Javni poziv objavljen od Ministarstva privrede jer većina angažovanih igrača ima ugovore o djelu.Također, Sportski savez SBK/KSB smatra da ne treba podržavati klubove koji nisu u prethodnom periodu izmirili svoje zakonske obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

Jedan od zaključaka sastanka je da se uputi dopis granskim savezima na državnom nivou da se umanje kotizacije i članarine klubovima za 30 % čime nebi došlo do ugrožavanja rada krovnih saveza a značajno bi se pomoglo Klubovima. Pored smanjenja kotizacija i članarina koje su određenim granama sporta izuzetno visoke, Sportski savez SBK/KSB tražit će da se i službenim licima ( sudije i delegati ) na utakmicama svih nivoa takmičenja i svih grana sporta umanje naknade za 50% odnosno da se iste stvae u zakonske okvire. Propisana dnevnica na nivou F BiH je 25,00 KM dok pojedini krovni savezi svojim sudijama i delegatima svojim pravilnicima odobrili dnevnice od 150,00 KM a neki čak i više što je zasigurno opterećenje za klubove, pa vrlo često rukovodstva pojednih klubova više vole ići na gostovanje jer manji su troškovi gostujuće utakmice nego utakmice u kojoj klub domaćin. U narednom periodu značaj aspekt stavit će se na oragnizaciju omladisnkih liga u okviru granskih saveza Kantona uz poštivanje svih preporuka zdrasvtvene struke, a čime bi se Klubovima smanjili troškovi.