Udruženje “Osmijeh” iz Novog Travnika koje okuplja djecu sa poteškoćama u razvoju i njihove roditelje podjelilo je 50 paketića povodom Ramazanskog bajramadjeci sa invaliditetom, članovima ovog udurženja.

 

 

Udruženje/udruga “Osmijeh” je humanitarna, nestranačka, nevladina, dobrovoljna organizacija roditelja, građana i prijatelja koja djeluje u interesu osoba sa poteškoćama u razvoju, koja nisu u stanju da se brinu o sebi i da ostvaruju prava koja im pripadaju. Osnovano 11. januara 2011. godine na osnovu inicijativnog odbora roditelja.

This slideshow requires JavaScript.

Udruženje „Osmijeh“ iz Novog Travnika je osnovano radi pomaganja osobama sa posebnim potrebama. Kroz razne vidove preventivnog rada vrši se rano otkrivanje djece sa posebnim potrebama, te se kroz angažman osoba za rehabilitacijski rad sa djecom, kroz razne radionice izjednačavaju prava osoba sa posebnim potrebama u skladu sa međunarodnim konvencijama. Posebna pažnja se posvećuje njihovom socijalnom i ekonomskom položaju u društvu i unapređenju istog.