Direktorica Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) Milica Marković održala sastanak sa ambasadorom Bosne i Hercegovine u Austriji dr. Kemalom Kozarićem. Austrija je najveći investitor u BiH, sa kojom imamo i trgovinski suficit.

 

Prema informacijama ambasadora Kozarića u Austriji živi oko 170 hiljada ljudi iz Bosne i Hercegovine, koji su vrlo dobro integrisani u Austriji i prepoznati kao vrijedni i sposobni radnici.

Kada je riječ o sektorima koji su interesantni za austrijske kompanije za investiranje u BiH, konstatovano je da su to metalo-prerađivački sektor, proizvodnja auto dijelova, te sve više i drvo-prerađivački sektor i proizvodnja namještaja. Pred BiH i Austrijom u narednom periodu predhode dogovori vezani za dvojna državljanstva i oživljavanje ugovora o besplatnom školovanju studenata iz BiH. Direktorica Marković i ambasador Kozarić su razgovarali o organizaciji određenih promotivnih događaja i aktivnosti u toku 2021. godine, sa ciljem daljnjeg intenziviranja investiranja austrijskih kompanija. Liberalan zakonski režim, niska stopa poreza na dobit kompanija, kvalifikovana i rentabilna radna snaga i dugogodišnja saradnja dvije zemlje sa sličnim radnim mentalitetom i vrijednostima, su osnov za dodatne investicije.

Direktirica Marković je održala sastanak sa dr. Peterom Hasslacher-om, direktorom Privredne komore Austrije za jugoistočnu Europu. Direktor Hasslacher je informisao direktoricu Marković da u Sloveniji djeluje 1.200 austrijskih kompanija, u Hrvatskoj 800, Srbiji 600, BiH 200, Makedoniji 100 i Crnoj Gori i Kosovu po 50. Konstatovano je da postoji potencijal da se broj austrijskih kompanija u BiH poveća i dogovorena je buduća saradnja po tom osnovu između dvije institucije.

Direktor Hasslacher planira iniciranje regionalnog projekta za jačanje investicijske saradnje Austrije i zemalja jugoistočne Europe finansiranog iz EU fondova. Kada je riječ o BiH, fokus će biti na IT sektoru, preradi metala i proizvodnji auto dijelova, preradi drveta i proizvodnji namještaja, kao i farmaciji. Privredna komora Austrije će pružiti podršku FIPA-i za promovisanje FIPA projekata njihovim članicama, uključujući i Newsletter-e Privredne komore Austrije  i uspostavljanje direktnih sastanaka sa kompanijama.