Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici imenovalo nosioce pravosudnih funkcija.

 

U pravosudne institucije u FBiH su imenovani: Šemsudin Fuško je imenovan na poziciju glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Travnik, Dragan Popović za zamjenika glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Travnik, Mladen Hrstić na poziciju zamjenika glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva ZHK, Mirjana Stojsavljević-Petraković na poziciju sudije Općinskog suda u Livnu, Azra Bojić za sudiju Općinskog suda u Lukavcu, Samra Spahić-Drino na poziciju sudije Općinskog suda u Zenici, Selma Omerović na poziciju dodatnog sudije Općinskog suda u Tuzli, te Alvira Selimović Halilčević na poziciju dodatnog sudije Općinskog suda u Tuzli.

U pravosudne institucije u RS-u imenovani su: Božana Vulić za sudiju Vrhovnog suda RS, Dragan Uletilović za sudiju Okružnog suda u Banja Luci, Milica Đurić na poziciju sudije Okružnog suda u Banja Luci, Gordana Stevandić na poziciju sudije Okružnog suda u Banja Luci, Dajana Milićević za sudiju Osnovnog suda u Šamcu, Martin Vukić na poziciju sudije Osnovnog suda u Šamcu, Zorica Stolić za sudiju Osnovnog suda u Šamcu, te Arfan Aboudil na poziciju sudije Osnovnog suda u Šamcu.