Općinski sud u Travniku, sudjelovao je u Projektu „Unapređenja kvalitete pravosuđa“ koji je implementiran u sudovima u BiH, uz podršku Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH i pravnih eksperata iz Nizozemske i Norveške.

 

Jedna od značajnih aktivnosti u okviru Projekta je i izrada Smjernica za postupanje u parničnom postupku sudova u SBK/KSB, u čijoj izradi su učestvovale suci i stručni suradnici ovog suda, kao dio radne grupe.

U sklopu samog Projekta, u prostorijama Općinskog suda u Travniku organizirano je snimanje simulacije pripremnog ročišta, a sudionici snimanja simulacije pripremnog ročišta bili su stručni saradnici Boris Cvitanović, Mebrura Rosić i Denis Martini, te sudac Davor Cilenšek.

Nakon što su suci i stručni suradnici, pored svih aktivnosti na Projektu (Potpisivanje Memoranduma o saradnji i sačinjavanje Smjernica Općinskog suda u Travniku), bili u prilici da odgledaju edukativni video materijal pravnih eksperata iz Nizozemske, na inicijativu projekt menadžerice, Ane Bilić Andrijanić, sudac Davor Cilenšek i stručni saradnici Denis Martini i Boris Cvitanović, su se organizirali na način da su napisali scenarij i snimili svoj videozapis na temu „Pripremnog ročišta“. Navedeni videozapis je preveden na engleski jezik i dostavljen članovima tima iz Nizozemske.

This slideshow requires JavaScript.

Dana 24.03.2021. godine, u prostorijama Općinskog suda u Travniku ponovno je organizirano je snimanje simulacije pripremnog ročišta, u kojem su sudjelovali stručni suradnici Boris Cvitanović i Denis Martini, te sudac Davor Cilenšek. Cilj novog snimanja simulacije pripremnog ročišta je upravo primjena Smjernica za postupanje u parničnom postupku sudova u SBK/KSB, a koja se odnosi na ulogu suda, ponajprije u načinu izbora predloženih dokaza koji će se izvesti na glavnoj raspravi kao i razdvajanje spornih od nespornih činjenica.

Ovaj video je prvenstveno namijenjen budućim generacijama mladih sudaca i stručnih suradnika u njihovom radu. Visoko sudsko i tužilačko vijeće BIH je izrazilo zadovoljstvo aktivnim učešćem prije svega Kantonalnog suda u Novom Travniku, a potom i Općinskog suda u Travniku ovom značajnom Projektu za cjelokupno pravosuđe u BIH. – saopćeno je iz Općinskog suda u Travniku.

Navedeni video materijal može poslužiti kao edukativni materijal budućim generacijama mladih sudaca i stručnih suradnika u njihovom kao i budućim diplomiranim pravnicima, čija je ambicija da postanu nositelju pravosudnih funkcija- priopćeno je iz Općinskog suda u Travniku.

(Općinski sud Travnik)