Objavljuje se javni poziv za odabir privrednih društava i obrtnika kojima će se raspodjeliti finansijska sredstva za održavanje postojećih radnih mjesta sa pozicije “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaj privredi” iz Budžeta Ministarstva privrede za 2021. godinu.

 

Sredstva za ovu namjenu rasporedit će se privrednim društvima i obrtnicima u skladu sa Odlukom Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaj privredi” broj: 01-11.7-6033/21 od 19.08.2021. godine za:

 

a) izvozno orijentisane industrijske kapacitete u iznosu od: 100.000,00 KM.

b) privredna društava iz drvoprerađivačke industrije u iznosu od: 180.000,00 KM.

c) privredna društava iz oblasti metalne industrije u iznosu od: 180.000,00 KM.

d) privredna društava iz oblasti industrije tekstila, kože i obuće u iznosu od: 100.000,00 KM.

e) privredna društava iz oblasti informacionih tehnologija -IT sektor u iznosu od: 50.000,00 KM.

f) privredna društava iz ostalih industrijskih grana u iznosu od: 350.000,00 KM.

 

 

 

Ministarsvo privrede Srednjobosanskog kantona raspisuje:

J A V N I P O Z I V – TEKST JAVNOG POZIVA ZA ODABIR PRIVREDNIH DRUŠTAVA I OBRTNIKA KOJIMA ĆE SE RASPODIJELITI FINANSIJSKA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH RADNIH MJESTA SA POZICIJE SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA – POTICAJ PRIVREDI ZA 2021. GODINU

Obrazac_Zahtjeva_za_sufinansiranje_sa_pozicije_Subvencije_privatnim_preduzećima_i_poduzetnicima_za_2021.godinu

Izjava_o_namjenskom_korištenju_sredstava-1